10 سال پیش در چنین هفته ای

10 سال پیش در چنین هفته ای، شورای‌عالی IT، آینده بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرد. کارگروه بانکداری الکترونیکی شورای‌عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات در گزارشی تعداد ایدهآل کارتهای بانکی، پایانههای فروش و دستگاههای خودپرداز برای ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را اعلام کرده بود. تا پایان خرداد 86، تعداد کارتهای بانکی باید به 30 میلیون 130 هزار و 520 عدد میرسید به گونهای که در پایان اسفند سال 85 نیز شبکه بانکی کشور بیش از 24 میلیون و 761 هزار کارت صادر میکرد. در سال 84 متوسط ضریب رشد ماهانه تعداد کارتهای صادر شده بانک مسکن در مقایسه با سایر بانکها بیشتر بوده است. به طور میانگین تعداد کارتهای این بانک ماهانه 34 درصد رشد داشته، در مقابل متوسط رشد تعداد کارتهای بانک توسعه صادرات کمتر از سایر بانکهای کشور بوده است. متوسط رشد مورد نیاز تعداد کارتها تا پایان سال 85 به طور دقیق 21 میلیون و 154 هزار و 234 کارت اعلام شده بود. در این صورت تعداد کارت پیش‌بینی شده در این بخش حدود سه میلیون کارت کمتر از بخش دیگر گزارش شده بود.
10 سال پیش در چنین هفتهای، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی ضمن هشدار نسبت به بحران ملی در راهاندازی مراکز داده اینترنتی (IDC) در ایران، ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به شورای‌عالی استانها برای راهاندازی مراکز داده استانی افراطی و غیرمنطقی دانست. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش 28 صفحهای خود با اشاره به نتایج بررسیهای صورت‌گرفته روی 150 سایت مهم دولتی و بحرانی خواندن عدم راه‌اندازی مراکز داده اینترنتی در ایران اعلام کرد: 57درصد از 150 سایت مهم دولتی مورد بررسی قرار گرفته شد و اطلاعات خود را در خارج از ایران میزبانی کردند و از این بین اطلاعات 87 سایت دولتی در آمریکا و کانادا نگهداری میشدند. مراکز داده اینترنتی به دلیل ساختار و ماهیتی که برخوردارند زیر بنا و یکی از زیرساختهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین محسوب میشوند، از همین رو ایجاد مراکز داده اینترنتی در ایران از سه جهت که شامل حفظ استقلال در ICT، حفظ امنیت اطلاعات و کاهش هزینه دسترسی میشود، حایز اهمیت بود. تامین زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نه‌تنها منجر به رفع وابستگی خارجی میشد که با برنامهریزی صحیح و اصولی میتوانست به یک منبع درآمد برای کشور نیز تبدیل شود.

پاییز هم بهاری دگر است

كمپین حمایت از رشت

كارآفرینی دیجیتالی

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه