مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک خبر داد:

ثبت رکورد 27 ميليارد تراکنش شتاب در سال 96

مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک خبر داد، در سال 1396 بيش از 27 ميليارد تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفت که نشان‌دهنده رشد 30 درصدي عملکرد اين سامانه نسبت به سال قبل است و اين حجم عظيم تراکنش با امنيت کامل و پايداري بالاي 99 درصد مديريت شد.

سيدابوطالب نجفي گفت: تنها در روز 28 اسفند 1396 رکورد 162 ميليون تراکنش در اين سامانه به ثبت رسيد و در سال گذشته به‌طور ميانگين روزانه 75 ميليون تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفته است.

نجفي با بيان اينکه در مجموع 52 ميليون ميليارد ريال نقدينگي در سال گذشته از طريق اين سامانه جابه‌جا شده، افزود: بيشترين سهم تراکنش شتاب به ترتيب متعلق به پايانه‌هاي فروش (60 درصد)، خودپردازها (24 درصد)، اينترنت و تلفن همراه بوده است.

مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک همچنين در خصوص عملکرد سامانه شاپرک بيان داشت: در سال گذشته 36 ميليارد تراکنش در سامانه شاپرک به‌ثبت رسيد که رشد 35 درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي‌دهد.

نجفي ادامه داد: رکورد بيشترين تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفندماه با 220 ميليون تراکنش به ثبت رسيد و به‌طور ميانگين روزانه 98 ميليون تراکنش در اين سامانه مديريت شده است که البته بايد توجه كرد كه اعداد مورد اشاره در سامانه شاپرک، تاييديه‌هاي تراکنش‌ها را نيز شامل مي‌شود.

وي با بيان اينکه در مجموع 17 ميليون ميليارد ريال نقدينگي در سامانه شاپرک جابه‌جا شده تصريح کرد: بيشترين سهم تراکنش شاپرک متعلق به پايانه فروش (88 درصد)، تلفن همراه (9 درصد) و اينترنت (3 درصد) بوده است.

مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک از سامانه چکاوک به‌عنوان يک سامانه مهم حاکميتي در جابه‌جايي نقدينگي در کشور نام برد و افزود: در سال گذشته 122 ميليون چک به مبلغ 23 ميليون ميليارد ريال در سامانه چکاوک مديريت شده که به لحاظ مبلغ 26 درصد رشد داشته است.

وی بيشترين رکورد تبادل چک را مربوط به روز 26 اسفند 96 اعلام کرد و گفت: در اين روز يک ميليون و 590 هزار چک در سامانه چکاوک مديريت شد و به‌طور ميانگين روزانه 420 هزار چک در اين سامانه تبادل شده است.

نجفي در گزارش خود به عملکرد سامانه پايا در سال گذشته اشاره کرد و با اعلام جابه‌جايي نقدينگي 23 ميليون ميليارد ريالي در اين سامانه اظهار كرد: در مجموع 2 ميليارد و 445 ميليون تراکنش پايا در سال 96 مديريت شد که رشد 12 درصدي نسبت به سال قبل داشت.

وي افزود: رکورد 11 ميليون تراکنش پايا در اين سامانه به‌ثبت رسيده و روزانه به‌طور ميانگين 7/6 ميليون تراکنش پايا مديريت شده است.

مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک همچنين ساتنا را به‌عنوان يکي ديگر از سامانه‌هاي حاکميتي تحت مديريت اين شرکت نام برد و تصريح کرد: 343 ميليون ميليارد ريال نقدينگي از طريق 11 ميليون تراکنش ساتنا در سال گذشته جابه‌جا شده که رشد 18 درصدي را نشان مي‌دهد.

نجفي خاطرنشان کرد: به‌طور ميانگين 38 هزار تراکنش در روزهاي کاري در سامانه ساتنا مديريت شده است.

 

 

 

 

 

موضع رسمی بانک مرکزی؛ سکوت

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه