بانك دي در مسيري كه بازگشتي ندارد

صورت‌هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 30 اسفند ماه 1395 بانك دي نشان مي‌دهد كه نسبت كفايت سرمايه اين بانك به بازه منفي ورود پيدا كرده است. اين در حالي است كه بانك مركزي حداقل ميزان كفايت سرمايه را 8 درصد در نظر گرفته است.

كارشناسان معتقدند اوضاع بانك‌هاي ايراني در سال‌هاي اخير مناسب نبوده و آمار استخراج شده از صورت‌هاي مالي بانك‌ها نيز خود گوياي اين موضوع است. بانك دي نيز از اين امر مستثنا نبوده و صورت‌هاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 اين بانك نشان‌دهنده وضعيت نه چندان مساعد آن است.

يكي از اين شاخص‌هايي كه بيانگر اوضاع نامناسب بانك دي است، نسبت كفايت سرمايه اين بانك است. همان گونه كه مي‌دانيد سرمايه مناسب و كافي يكي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانكي است و هر يك از بانك‌ها و موسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت‌هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسك موجود در دارايي‌هايشان برقرار کنند. كاركرد اصلي اين نسبت حمايت بانك در برابر زيان‌هاي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دليل حفاظي كه اين نسبت در برابر زيان‌هاي وارده ايجاد مي‌كند، حفظ و نگهداري سرمايه كافي و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلي اعتماد عمومي به هر بانك به‌طور خاص و سيستم بانكي به‌طور عام است.

نسبت كفايت سرمايه از تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي‌هاي موزون شده به ضرايب ريسك بر حسب درصد به دست مي‌‌آيد.

صورت‌هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 30 اسفند 1395 بانك دي كه در تاريخ 19 اسفند ماه 1396 در سايت كدال منتشر شده است نشان مي‌دهد كه نسبت كفايت سرمايه اين بانك از 8 درصد در سال 1394 به منفي 2 درصد در سال 1395 رسيده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، نسبت كفايت سرمايه بانك دي در حالي در سال 1395 به بازه منفي وارد شده است كه طبق استاندارد بين‌المللي كميته نظارت بانكي بال (BCBS) شاخص كفايت سرمايه هر بانك بايد حداقل 12. 5 درصد باشد. همچنين طبق ماده 3 آيين‌نامه كفايت سرمايه مصوب يك‌هزار و چهاردهمين جلسه شوراي پول و اعتبار، حداقل نسبت كفايت سرمايه براي تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري (اعم از دولتي و غيردولتي) 8 درصد تعيين شده است.

خود همين دو عدد نشان مي‌دهد كه بانك دي چقدر از ميزان حداقل‌هاي تعيين شده بين‌المللي و داخلي دور افتاده است و اوضاع نامساعدي در زمينه شاخص نسبت كفايت سرمايه دارد. ضروري است كه بانك دي در مديريت دارايي‌ها و سپرده‌هاي خود دقت و تخصص لازم را به كار ببندد و سرمايه پايه خود را افزايش دهد يا دارايي‌هاي با ريسك خود را كاهش دهد تا اين نسبت كفايت سرمايه به سمت بهبودي و رسيدن به حداقل‌ها سوق داده شود.

موضع رسمی بانک مرکزی؛ سکوت

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه