كمپین حمایت از رشت

کمپین برند شهر رشت تحت عنوان «می رشت» در حالی آغاز به فعالیت کرد که ضمن ترغیب و تشویق شهروندان به مشارکت در باز آفرینی شهر رشت به معرفی این برند در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای می‌پردازد.
این کمپین در ۹ گام تدوین شده و طی ۹ هفته به اجرا در می‌‌آید ؛ این گام‌ها همسو با برنامه‌های رویداد بازآفرینی شهر رشت طراحی شده و در صدد است که با ایجاد همبستگی و تقویت حس تعلق به شهر و مشارکت اجتماعی و هویت شهر نشینی در شهروندان رشت به معرفی این رویداد در قالب انجام پروژه‌های بزرگ شهری بپردازد. این كمپین قصد دارد همچنان که چگونگی و ضرورت انجام پروژه‌ها را در نوسازی کالبدی برای شهروندان ملموس می‌کند، اهمیت و نقش آنان را در به ثمر رساندن طرح و نوسازی اجتماعی به اثبات برساند.
در کمپین «می رشت» بر وجه ممیزه‌های شهر رشت و محلات این شهر نسبت به شهرهای دیگر و همچنین برجسته‌‌سازی فرصت‌های این شهر با تقویت هویت شهری و حس تعلق به شهر رشت تاکید شده است.

پاییز هم بهاری دگر است

كارآفرینی دیجیتالی

10 سال پیش در چنین هفته ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه