بخشی از تبعات تصمیم نعمت‌زاده به روایت آمار

افزایش قاچاق کالا و کم‌اظهاری در گمرک

با افزایش تعرفه لپ‌تاپ، شرکت‌های پاسخگو  به مرور از چرخه عرضه این کالا خارج شده و شرکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک‌تر جای آنها را گرفته‌اند که آنها هم به‌دلیل ناتواني در رقابت با کالای قاچاق که بسیار ارزان‌تر از قیمت کالای رسمی تمام می‌شود، در حال خروج از این بازار هستند.

در جدول زیر آمار رسمی واردات گمرک از سال 90 تا سال 95 مشاهده می‌شود. در ستون تعداد لپ‌تاپ، کاهش واردات این محصول ملاحظه می‌شود که در مقایسه با آمار جهانی تولید و فروش لپ‌تاپ (‌25.8 درصد)، شاهد کاهش 68.5 درصدی این کالا از مبادی رسمی است که بخشی از آن از مبادی غیررسمی تامین شده و بخش دیگر آن به‌دلیل افزایش قیمت کالا از سبد خانواده‌ها حذف شده است. 

ستون بعدی میانگین قیمت اظهارشده کالاست که در مقایسه با سال 90، هر سال شاهد کاهش قیمت اظهارشده هستیم و در نهایت از 425 دلار به 180 دلار رسیده‌ایم.

سال وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی

ارزش دلاری

تعداد لپ‌تاپ نرخ ارز

میانگین قیمت اظهارشده  دلار

کاهش واردات از گمرک
1395

1,451,191

2,065,669,176,153

65,360,587

362,798

31,604

180

17.70%

1394

1,763,348

1,819,247,322,648

61.758.659

440,837

29,457 140 37.26%
1393 2,810,434

4,259,211,608,106

161,072,372

702,608

26,443 229

4.02%

1392 2,928,279

5,151,000,933,192

206,893,607

732,070

24,897 283 -10.08%
1391 2,660,111

4,428,690,000,000

307,967,145

665,028

14,380 463 42.01%
1390 4,587,408

5,353,460,000,000

487,983,551

1,146,852

10,971 425 0.00%

http://www.irica.gov.ir/Portal/home

(توضیح : وزن میانگین هر لپ‌تاپ چهار کیلوگرم محاسبه شده است)

(تعرفه: 84713020: ماشين‌هاي خودکار داده‌پردازي شخصي( pc) کيفي (note book))

از طرف دیگر حجم واردات به 30 درصد از واردات سال 1390 رسیده است، درصورتی‌که تقاضای بازار کشور در حال حاضر حدود 500 تا 550 هزار دستگاه در سال برآورد شده است.

آمار غیررسمی از صادرات لپ‌تاپ از کشور امارات عربی متحده که تامین‌کننده 90 درصد بازار لپ‌تاپ  ایران است، نشان می‌دهد که تنها از این کشور 510 تا 550 هزار دستگاه در سال 1395 به ایران صادر شده است که این آمار شامل ورود کالا از مالزی، سنگاپور، اروپا و غیره نمی‌شود.

در مقایسه با آمار رسمی واردات گمرک، مشاهده می‌شود که بین 100 تا 150 هزار لپ‌تاپ از کانال‌های غیررسمی وارد کشور شده و به‌فروش رفته است.

January 2017 till Dec 2017 January 2016 till Dec 2016

Region - UAE

Notebooks

 2016Q4

 2017Q1

 2017Q2

 2017Q3

 2015Q4

 2016Q1

 2016Q2

 2016Q3

 

        521,041

        518,513

        448,251

        499,003

        425,357

        500,729

        445,148

        526,780

Grand Total

منبع آمار : Information Data Corporation (IDC)

https://idc-cema.com/eng/about-idc/company-overview

تعرفه 15 درصد و کاهش درآمد دولت

اگر قیمت هر لپ‌تاپ با مصارف عمومی را از 200 دلار تا 400 دلار در نظر بگیریم‌، به قیمت میانگین 300 دلار برای هر دستگاه خواهیم رسید که 120 دلار از قیمت میانگین اظهارشده در گمرک بالاتر است و از طرفی چنانچه به‌طور خوش‌بینانه تعداد لپ‌تاپ‌های قاچاق را حداقل 100 هزار دستگاه در سال فرض کنیم، شاهد کاهش درآمد دولت به میزان 118 میلیارد ریال، آن‌هم با محاسبه بر مبنای تعرفه 5 درصد خواهیم رسید.

درآمد با تعرفه 15 درصد در سال 1395 : 495,757,441,764  ریال

درآمد با تعرفه 5 درصد ‌‌با احتساب هر لپ‌تاپ 300 دلار و ورود از کانال رسمی در سال 1395‌:  614,303,255,664  ریال

 

توقف تصمیم اشتباه نعمت‌زاده

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه