پارك آموزش ترافيك

این کتاب به تشريح چگونگی طراحی رایانه‌ای پارك‌هاي آموزش ترافيك در راستاي آموزش قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به کودکان پرداخته و هدف آن تسريع روند فرهنگ‌‌سازي در حوزه حمل و نقل و ترافيك است. از منظر این کتاب با کمک طرح‌های کامپیوتری می‌توان فرهنگ‌سازي کرده و از همین طریق با تاكيد بر امر بازآموزي قوانين در پارك‌هاي آموزش ترافيك به سنين مختلف  موجب كاهش معضلات ترافیکی شد. کتاب مذکور توسط رامین امین‌زاده در 98 صفحه نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را به قیمت 10 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

جایزه‌خرها بخوانند

ما سوژه شده‌ایم

شبکه های اجتماعی زیر ذره بین

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه