استفاده از پهپاد برای ارسال دارو

کشور روندا با همکاری یک استارت‌آپ سازنده پهپاد در سیلیکونولی که «زیپلاین» نام دارد، داروهای لازم را به برخی از بیمارستان‌های این کشور ارسال میکند. البته قرار است در طول یک سال ارسال بستههای دارویی از این طریق به 45 بیمارستان افزایش یابد و به این ترتیب پهپادها روزانه نزدیک به 150 بسته دارویی به بیمارستانها خواهند رساند.
تا پیش از استفاده از این پهپادها ارسال هر بسته دارویی به این بیمارستانها حداقل چهار ساعت زمان میبرد، اما به گفته توسعه‌دهنده این سیستم در رواندا با استفاده از پهپادها این کار در کمتر از 15 دقیقه صورت خواهد گرفت.
توجه داشته باشید که ارسال بستههای خون از پایگاه انتقال خون به بیمارستان از طریق پهپاد نیز می‌تواند تا حدود زیادی در نجات جان حادثه‌دیدگان کارآمد باشد و به‌ویژه در زمانی که به علت خرابی جاده یا بارندگی جاده بسته است هم پهپادها نقش تعیین‌کنندهای در کمک به مجروحان و بیماران رواندایی بازی میکنند. البته به‌دلیل هزینه بالای استفاده از پهپادها طبیعتا همچنان بسیاری از بستههای دارویی از طریق دستی و با افراد پیاده فرستاده خواهند شد، اما در موارد اضطراری مثلا برای رساندن خون به مجروحان یا جایی که جان کسی در گرو استفاده سریع از دارو باشد بیمارستانهای رواندا از این سیستم بهره خواهند برد. پرواز این پهپادها در رواندا به‌صورت اتوماتیک صورت میگیرد و آنها در فواصلی حرکت میکنند که برای کسی قابل مشاهده نباشند.
استفاده از این فناوری در حال حاضر در ایالات متحده ممنوع است، اما کمپانی زیپلاین میگوید که از ماه آگوست در آمریکا هم آنها اجازه پرواز خواهند داشت. دولتها معمولا از این میترسند که پهپادها از کنترل خارج شده و در شهرها حادثه‌آفرین شوند. اما زیپلاین میگوید در بدترین سناریو وقتی پهپاد به‌طور کلی از کنترل خارج شود به‌دلیل کوچکی اندازه نمیتواند باعث بروز خسارات سنگینی شود. زیپلاین پهپادهای خود را پهپادهای بال ثابت مینامد؛ در واقع آنها یک هواپیمای کوچک با یک بال بزرگ ساختهاند. این پهپادها قابلیت طی کردن بدون وقفه 93 مایل را دارند، استفاده رسمی از این پهپادها در رواندا توسط رییس‌جمهور این کشور در روز جمعه همین هفته افتتاح شد.