طراحي سيستم‌هاي تحت فشار با نرم‌افزارWaterGEMS

این کتاب طراحي سيستم‌هاي تحت فشار از طریق نرم‌افزار WaterGEMS را آموزش می‌دهد؛ آموزش‌ به نحوي انجام شده كه كارشناس بتواند علاوه بر سيستم‌هاي تحت فشار در مدل‌سازي شبكه‌هاي انتقال و توزيع نيز از كتاب استفاده کند. فصل اول شامل دستورات كاربردي نرم‌افزار و توضيحات تفصيلي مربوط به آن است. در فصل دوم به‌طور كامل به طراحي و تحليل هيدروليكي سيستم‌هاي آبياري موضعي پرداخته شده است. در فصل سوم، طراحي و تحليل هيدروليكي سيستم‌هاي آبياري باراني، كلاسيك، ثابت، آبپاش و متحرك توسط نرم‌افزار آموزش داده شده است. این کتاب به قیمت 15 هزار تومان توسط انتشارات ناقوس منتشر و عرضه شده است.طراحي سيستم‌هاي تحت فشار با نرم‌افزارWaterGEMS

وعده‌شناسی

کارمان تمام است

شبکه های اجتماعی زیر ذره بین

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه