10 سال پيش در چنين هفته‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، بانک اطلاعات محیط زیست معدنی در پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور راه‌اندازی شد. هدف از ایجاد این بانک اطلاعاتی،‌ توجه ویژه به محیط زیست همراه با توسعه پایدار در بخش معدنی بود. این اطلاعات که نخستین بار به همت پایگاه ملی داده‌های علوم زمین در ایران گردآوری شده بود در دسترس عموم قرار گرفت. اين بانك اطلاعاتي شامل دو بخش اثرات زیست محیطی و مسايل مرتبط با محیط زیست معدنی بود. در بخش اثرات زیست محیطی، قسمت‌های مختلف معدنی به ویژه چگونگی انباشت و دورریز باطله‌های معدنی معرفی شده و در بخش مسايل مرتبط با محیط زیست معدنی شامل زهاب اسیدی، آلوده‌کننده‌ها، سیانور و باطله، بیماری‌ها و شدت آلودگی مواد معدنی ارايه شده بود. این بانک اطلاعاتی نخستین بانک محیط زیست معدنی در ایران به شمار مي‌رفت. هدف از ایجاد این بانک اطلاعاتی،‌ توجه ویژه به محیط زیست همراه با توسعه پایدار در بخش معدنی عنوان شده بود .داده‌هاي اين بانك اطلاعاتي شامل دو بخش اثرات زیست محیطی و مسايل مرتبط با محیط زیست معدنی بود. این بانک اطلاعاتی که نخستین بانک محیط زیست معدنی در ایران بود، در پایگاه اینترنتی www.nidir.ir در دسترس عموم بود كه امروز به كلي از روي اينترنت حذف شده است.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، شركت مخابرات استان تهران در حال دستيابي به توافقي با شركت‌هاي اينترنتي براي ارايه اينترنت پرسرعت بود. مديرعامل وقت شركت مخابرات ايران در خصوص توافق حاصل شده، گفت: همكاران روي طرحي كار مي‌كنند كه براساس آن هرجا كه شركت‌هاي pap حضور ندارند شركت مخابرات DSLAM نصب مي‌كند. صابر فيضي افزود: ما پورت‌ها را ايجاد مي‌كنيم اما برايمان مقرون به صرفه نيست به در خانه مردم برويم و براي همين اين بخش را به شركت‌هاي اينترنتي واگذار مي‌كنيم. ممكن است در شهري دورافتاده هيچ كدام از شركت‌هاي pap حاضر نشوند كه در آن صورت ADSL را در اختيار ISP قرار مي‌دهيم. وي افزود اگر از همان ابتدا مي‌پذيرفتند كه ما DSLAM نصب كنيم اما وارد فروش نشويم همه چيز تغيير مي‌كرد. طبق محاسبه مديرعامل مخابرات اگر ايجاد زيرساخت براي يك شركت PAP 10 تومان هزينه ‌داشت براي مخابرات اين هزينه 6 تومان بود.

پاول دروف کارتن‌خواب شده است

اخبار

مارادونا رو ول کنید

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه