نقش تكنولوژي در مديريت استراتژيك

دراين كتاب سعي شده با ارايه تعریفی از اطلاعات و فناوري اطلاعات، همچنين با اشاره به شرايط حاكم بر فناوري اطلاعات از يك طرف و از طرف ديگر با پرداختن به نحوه تدوين و برنامه‌ريزي استراتژي‌ها در يك سازمان، به نقش فناوري وتاثيري كه در مراحل مختلف تدوين استراتژي دارد پرداخته شود. همچنين نيازهاي سطوح مختلف مديريتي به اطلاعات و فناوري و مشخصه‌هاي اطلاعات مناسب براي هريك از اين سطوح نیز در این کتاب مورد بررسي قرار گرفته است. کتاب مذکور توسط انتشارات ناقوس به قیمت 14 هزار تومان و در 140 صفحه منتشر و عرضه شده است.

نقش تكنولوژي در مديريت استراتژيك

مارادونا رو ول کنید

اخبار

پاول دروف کارتن‌خواب شده است

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه