بهمن‌ماه برگزار می‌شود

اختتامیه دومین رویداد هم‌آفرینی همراه‌ اول

داوری و مراسم اختتامیه دومین رویداد هم‌آفرینی همراه ‌اول با مشارکت پژوهشکده ثامن، بهمن‌ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، کارگاه آموزشی دومین رویداد هم‌آفرینی همراه‌اول با مشارکت پژوهشکده ثامن مشهد مقدس با حضور صاحبان ایده شرکت‌کننده در رویداد، جمعی از مدیران همراه‌اول، اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشکده ثامن مشهد، در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

صاحبان ایده‌هایی که در ارزیابی اولیه پذیرفته شدند، براي شرکت در مرحله نهایی و داوری رویداد اصلی که در بهمن انجام می‌شود، در این کارگاه حضور داشتند تا با موضوعات «بوم مدل کسب‌وکار» و «محصول اولیه» و نیز «نحوه ارايه مقابل داوران» و «معیارهای داوری» بیشتر آشنا شوند.

بر اساس این گزارش، مرحله نهایی دومین رویداد از مجموعه رویدادهای هم‌آفرینی همراه‌ اول با موضوع «خدمات مبتنی بر موبایل در حوزه گردشگری»، ۳ تا ۵ بهمن‌ماه سال جاری در مشهد مقدس، برگزار می‌شود.

رویدادهای کارآفرینی همراه‌اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و انتخاب کسب‌وکارهای نوپا برگزار می‌شود که در این رویدادها با درنظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه‌اول، بومی‌سازی‌های لازم صورت پذیرفته است.

این رویدادها با نگاه حمایت همراه‌اول از کسب‌وکارهای نوپا و نوآور و همچنین ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای «هم‌آفرینی» نام‌گذاری شده است.