10 سال پيش در چنين هفته ‌اي

10 سال پيش در چنين هفته ‌اي، وزارت بازرگاني گزارش ملي تجارت الکترونيکي سال 84 را با يک سال تاخير منتشر کرد. گزارش ملي تجارت الکترونيکي سال 84، در روزهاي پاياني سال 85 از سوي معاونت برنامه­ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني منتشر شد. در مقدمه آن گزارش که به امضاي معاون وزير بازرگاني وقت رسيد، اعلام شده بود که علي­رغم پيگيري­هاي انجام شده، برخي دستگاه­هاي اجرايي از جمله سازمان مديريت و برنامه­ريزي کشور، وزارت امور خارجه و شوراي‌عالي اطلاع­رساني گزارش عملکرد خود را در زمينه تجارت الکترونيکي در سال 84 ارسال نکرده بودند. در مقابل، ساير وزارت­خانه‌ها و دستگاه­هاي دولتي اطلاعات مورد نياز اين معاونت براي تهيه گزارش ملي تجارت الکترونيکي را به وزارت بازرگاني ارسال کردند. مطالعات انجام شده نشان مي­داد که موفقيت تجارت الکترونيکي در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه پيشتاز به خاطر شرايط مناسب بسترهاي الکترونيکي در اين کشورها بود. بسترهاي الکترونيکي شامل فرصت­هاي مبتني بر اينترنت، کيفيت زيرساخت­هاي فناوري اطلاعات، فعاليت­هاي دولت و درجه تسهيل تجاري بود. دسترسي تجار و افراد عادي به ابزارهاي ارتباطاتي با کيفيت برتر و هزينه­هاي پايين نيز از بسترهاي مهم تجارت الکترونيکي عنوان شده بود.

10 سال پيش در چنين هفته ‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، اعلام شد که وزارت ICT به نيمي از تعهدات خود به شبکه بانکي کشور طي سال 85 عمل نکرده است. شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات در ابتداي سال 85 متعهد شده بود در طول يک سال 6 هزار شعبه را به خطوط ديتا تجهيز کند اما اين شرکت در طول يک سال فقط به يک سوم از تعهدات خود عمل کرده بود. طبق آمار منتشر شده از سوي شرکت مخابرات ايران، تا پايان هفته پنجاهم سال 85 فقط 2 هزار و 389 شعبه به خطوط ديتا مجهز شده بودند. در اين صورت حدود 41 درصد از تعهدات شرکت فناوري اطلاعات عملي شده بود. بر اين اساس تا پايان سال 85 از 18 هزار شعبه بانکي کشور بيش از 9 هزار شعبه به خط ديتا متصل شده بودند. اين در حالي بود که وزير ICT در تفاهم­نامه­اي که با وزير امور اقتصادي و دارايي امضا کرد، متعهد شده بود که تمامي نيازهاي شبکه بانکي کشور را در کوتاه­ترين زمان ممکن برآورده کند. از سوي ديگر شبکه بانکي کشور نيز تا آن زمان از خطوط ديتايي که شبکه مخابراتي کشور در اختيار آنها قرار داد، استفاده نکرده بود.

 

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه