پيشرفت‌ها، قابليت‌ها و محدوديت‌هاي هوش مصنوعي

اصطلاح هوش مصنوعي را جان مک‌کارتي در سال 1955 ضرب کرد و در شرح آن علم و مهندسي ساخت دستگاه‌هاي هوشمند را بيان كرد.

آن هنگام بسياري از نخستين برنامه‌هاي کاربردي رايانه‌هاي اوليه نيز برنامه‌هاي هوش‌مصنوعي بود. در سال 1956 بود که آلن نيول و هربرت اي.سيمون برنامه‌اي به نام نظريه‌پرداز منطقي را خلق کردند که اثبات‌هاي منطق گزاره‌اي را پيدا مي‌کند. مثال ديگر هم نرم‌افزاري بود که آرتور ساموئل براي بازي چکر نوشت.

بيشتر اين برنامه‌ها بر تحقيق و يادگيري به‌عنوان پايه‌هاي حوزه‌هاي تازه کشف‌شده متمرکز بودند و مشکل در به‌کارگيري هوش مصنوعي در حل کردن مسايل بود که در گذر ساليان پيشرفت خوبي داشت.

توانايي هوش مصنوعي در پيش‌بيني 85 درصد حملات سايبري

حملات سايبري از معضلات واقعي در عصر ديجيتالي است. در سال گذشته آمار نشت‌هاي اطلاعاتي را 487731758 مورد گزارش دادند و رقم واقعي به احتمال زياد خيلي بيشتر است. برخي از اين حملات با سرقت پول و برخي با سرقت داده همراه بوده و در بسياري از موارد زندگي‌هاي افراد بسياري نابود شد.

اين معضل جدي است و موسسه‌ فناوري ماساچوست در حال مبارزه با اين معضل با توسل به سامانه هوش‌ مصنوعي است؛ سامانه‌اي که مي‌گويند 85 درصد حملات را حتي پيش از وقوع پيش‌بيني مي‌کند.

شايد چنين رقمي خيلي خوش‌بينانه به نظر آيد، اما موسسه‌ فناوري ماساچوست با استفاده از 6/3 ميليارد مورد فعاليت اينترنتي آزمايش کرده است و به چنين نتيجه‌اي رسيده است. خطاي اين سامانه هم يک‌پنجم سامانه‌هاي قبلي بوده است.

فناوري‌هاي قبلي تشخيص حملات سايبري به دو روش کار مي‌کرده‌اند. برخي برنامه‌هاي هوش مصنوعي هستند که گذرکردهاي غيرعادي اينترنتي را پيدا مي‌کنند و در حد خود موفق بوده‌اند، ولي بسياري از آنها در مواردي هشدار مي‌دهند که نبايد.

نوع دوم اين سامانه‌ها بر اساس قواعدي کار مي‌کنند که انسان پديد آورده است. اين سامانه‌ها نيز در شناسايي حملات سايبري موفق بوده‌اند، ولي برنامه‌ريزي براي تشخيص يکايک حملات دشوار است.

برنامه‌ جديد موسسه‌ فناوري ماساچوست تلفيقي از اين دو رهيافت و چيزي کاملا جديد است. در اين برنامه که هوش مصنوعي به توان 2 نام دارد (AI²)، از سه الگوريتم يادگيري ماشيني مختلف براي شناسايي فعاليت‌هاي مشکوک استفاده شده است. اين نرم‌افزار مانند بيشتر سامانه‌هاي کنوني هوش مصنوعي هنوز به کمک انسان نياز دارند تا دريابند رويدادي به‌راستي مشکوک است. بنابراين کاملا خودکفا نيستند.

سامانه هوش مصنوعي به توان 2، الگوهاي داخلي‌اش را پس از دريافت بازخورد اين عمليات بهبود مي‌دهد و در گذر زمان در تشخيص سيگنال از سروصدا بهتر مي‌شود.

سامانه هوش مصنوعي به توان 2 مانند تمام سامانه‌هاي هوش مصنوعي فقط در گذر زمان بهتر مي‌شوند و هرچه به مقابله با حملات سايبري کمک کند، گام مثبتي به جلو است.

هوش‌مصنوعي پوکرباز

انواعي از سامانه‌ هوش‌مصنوعي هم با موفقيت ساخته شده است که مي‌توانند در بازي انسان را شکست دهند و از اين لحاظ خيلي شبيه نخستين نمونه‌هاي برنامه‌هاي رايانه‌اي هستند. يکي از اين سامانه‌ها سفيوس نام دارد. اين سامانه‌ بازي پوکر را گروه پژوهش دانشگاه آلبرتا خلق کرده است. اين گروه پژوهشي 316.000.000.000.000.000 حالت بازي پوکر را به اين سامانه خوراندند و طي 70 روز و با استفاده از 200 پردازنده توانستند پايگاه داده‌اي 11 ترابيتي ايجاد کنند.

از آموخته‌هاي سفيوس مي‌توان در حوزه‌هايي مانند طب، امنيت و ديگر حوزه‌هاي محتاج تصميم‌گيري‌هاي مطلوب استفاده کرد.