آموزش كاربردي CSSبراي طراحي صفحات وب

در اين كتاب همه خصوصيت‌هاي CSS3و مقادير آنها به طور كامل توضيح داده شده‌اند و با تعريف انتخابگرهايي كه حاوي دستورات CSSهستند، نتيجه تاثير مقاديرخصوصيت‌ها بر روي عناصر HTMLبه تصوير كشيده شده است. يكي از نقاط قوت اين كتاب نسبت به ساير كتاب‌های CSS، فصل طراحي گام به گام وب‌سايت است كه درآن صفحه‌اي از سايت همراه با كدهاي CSSوHTML طراحي شده و با تكميل هر بخش از صفحه، ظاهر وب‌سايت نيز نشان داده مي‌شود. این کتاب توسط عباس منتصری در چهارصد صفحه نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را به قیمت 30 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

آموزش كاربردي CSSبراي طراحي صفحات وب

تاپ

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه