10 سال پيش در چنين هفته‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، جنبه‌هاي حقوقي بانكداري الكترونيكي توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت. در اين گزارش با انتقاد از چگونگي سياست‌گذاري در حوزه بانكداري الكترونيكي عنوان شد كه تاكنون سلسله‌مراتب سياست‌گذاري، تنظيم مقررات و تصدي‌گري اين حوزه رعايت نشده است. از سوي ديگر، اعلام شد تاكنون نگاهي جامع به اين حوزه وجود نداشته و سياست‌گذاري‌هاي جزيره‌‌اي صورت گرفته است. در اين مقطع شناسايي و تعريف يك نهاد سياست‌گذار و تنظيم مقررات براي نظام بانكداري الكترونيكي به مراتب از بانكداري سنتي دشوارتر ارزيابي مي‌شد. در اين زمان معضل وابستگي فني و ارتباطاتي بانكداري الكترونيكي از ابعاد مختلف از سوي بانك‌هاي داخلي مورد تاكيد قرار گرفت و همچنين ارتباط آن با ديگر حوزه‌هاي دادوستد الكترونيكي لحاظ شد. در اين نظام نوين ذي‌نفعان و ذي‌سهمان جديد غيرقابل انكاري حضور داشتند كه به‌ناچار بايد آنها را حتي در سطح سياست‌گذاري هم مي‌بايست بازي دهند، در غير اين‌صورت خواسته يا ناخواسته مانع تحقق اهداف اين حوزه مي‌شدند. از سال ۱۳۸۰، مجموعه حاكميت معدود سياست‌هايي را درباره حوزه‌هاي مرتبط با نظام بانكداري الكترونيكي و نه خود آن به تصويب رسانده بود كه بررسي آنها از منظر نهادهاي مسوول سياست‌گذاري و تنظيم مقررات جالب توجه بود.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، شبكه آمار و اطلاعات وزارت نيرو به بهره‌برداري رسيد. اين شبكه يك درگاه الكترونيكي اطلاع‌رساني با موضوع آمار در وزارت نيرو بود كه تلاش مي‌كرد با شناسايي و جست‌وجوي موضوعات آماري در تمامي حوزه‌هاي مختلف وزارت نيرو بيشترين اطلاعات آماري را با آخرين تغييرات به‌صورت بهنگام و با دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي در اختيار مخاطبان قرار دهد. در واقع اين شبكه به‌عنوان يك مرجع آماري مورد تاييد وزارت نيرو عمل مي‌كرد كه با همكاري تمامي حوزه‌هاي مختلف وزارت نيرو و با هماهنگي شركت‌هاي مادرتخصصي برابر نظام‌نامه آمار و اطلاعات بارگذاري مي‌شد. هدف از راه‌اندازي اين سيستم، اطلاع‌رساني مناسب و متمركز با موضوع آمار صنعت آب و برق در يك شبكه مركزي بود. همچنين ارايه آمار دقيق، به‌روز با طبقه‌بندي و دسته‌بندي ساده و تسريع در گردآوري و قابل دسترس بودن آمارهاي صنعت آب و برق در يك مكان از ديگر اهداف وزارت نيرو از راه‌اندازي اين شبكه بود.

آخرين خبر

آميرزا

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه