10 سال پيش در چنين هفته‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، اعلام شد يازده طرح براي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور اجرايي شده است. اين طرح‌ها تقريبا در تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور به اجرا درآمده بودند. وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي و زيرمجموعه‌هاي اين وزارتخانه و همچنين وزارت راه‌وترابري از اصلي‌ترين وزارتخانه‌ها در اجرايي كردن طرح‌هاي تجارت الكترونيكي به شمار مي‌آمدند. توسعه و تكميل نقطه تجاري ايران، شبكه اطلاعات جامع تجاري كشور، بانكداري الكترونيكي، بيمه الكترونيكي، مبادله الكترونيكي سهام، گمرك الكترونيكي، پشتيباني الكترونيكي، حمل ونقل، انرژي و پروژه ايجاد مركز صدور گواهي ديجيتالي از جمله طرح‌هايي بودند كه توسط وزارتخانه‌هاي مختلف براي توسعه تجارت الكترونيكي اجرايي شده بود. وزارت بازرگاني با جمع‌آوري اين طرح‌ها در پروژه تدوين و بومي‌سازي تجارت الكترونيكي وضعيت تجارت الكترونيكي در ايران و پروژه‌هايي كه با هدف توسعه تجارت الكترونيكي در كشور اجرا شده را مورد بررسي قرار داده بود. توسعه و تكميل نقطه تجاري ايران يكي از اين طرح‌ها بود، اين پروژه با هدف ارايه مشاوره و خدمات اطلاعاتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط و تسهيل تجارت بدون كاغذ اجرا شد.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، 88 درصد خطوط ارتباطي مورد نياز بانك‌ها توسط وزارت ICT تامين شد. به اين ترتيب فقط ۱۲ درصد خطوط ارتباطي مورد نياز سيستم بانكي هنوز تامين نشده بود. بررسي خطوط ارتباطي دريافت شده از سوي سيستم بانكي نشان مي‌داد۷۰ درصد خطوط تامين نشده بود و اين خطوط مورد نياز بانك‌هاي ملي و صادرات بود. كل خط ديتاي مورد نياز بانك ملي ۳ هزارو ۲۸۸ خط ارتباطي بود كه از اين تعداد ۲ هزار و ۲۶۰ خط تا تاريخ اول تيرماه سال قبل به اين بانك تحويل داده شده بود؛ بانك صادرات نيز موقعيت مشابهي داشت به‌گونه‌اي كه از ۳ هزارو ۲۷۴ خط مورد تقاضاي اين بانك ۲ هزارو ۵۶۳ خط به آنها تحويل داده شده بود. اين دو بانك بزرگ دولتي بيشترين خطوط ارتباطي را به خود اختصاص داده بودند به‌گونه‌اي كه تعداد خطوط تحويل داده شده به اين دو بانك از كل خطوط مورد نياز ساير بانك‌ها بيشتر بود. از ميان بانك‌ها بانك مسكن، رفاه و ملت بيشترين خطوط ارتباطي را دريافت كرده بودند.

 

آميرزا

احمق‌های سر به زیر

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه