کمک به شهر "لنده"

امروزه  نهادهای رسمی در برآورد و تحقق خواسته به حق مردم گاهی درگیر مشکلات اداری می‌شوند لذا شکل‌گیری کمپین‌ها با رعایت چارچوب قانونی شرایط لازم را برای رساندن صدای مردم به بالاترین نهادهای قانونی ایجاد می‌کند. بر همین اساس صفا فضیلت با راه‌اندازی کمپین #خروج از بن‌بست # قصد دارد تا همشهریان لنده‌ای خود را به صورت خودجوش جهت رسیدن به حق خود توانمند‌تر و حساس‌تر کرده و شهر لنده (در استان کهگیلویه و بویراحمد) را از بن‌بست ارتباطی که در آن گرفتار شده نجات دهد.

بزرگترین هدف سازنده این کمپین آن بوده است که شهر لنده را از بن‌بست ارتباطی که در آن هست خارج کند. طرفداران این کمپین قصد دارند نهادهای متولی را قانع کنند که شهر آنها را به جاده اصفهان متصل کنند و به این طریق این شهر از بن‌بست ارتباطی که در آن گرفتار شده است رهایی یافته و فرصت توسعه را پیدا کند.

كارآفرینی دیجیتالی

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه