درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار

«اقتصاد سياسي فضاي سايبري» حوزه علمي و پژوهشي جديدي است که درک ابعاد آن وابسته به دريافت آمار و اطلاعاتي تفصيلي از تراکنش‌ها و رويدادهاي عيني اين فضا است.

يکي از محورهاي مورد علاقه پژوهشگران در اين حوزه، درک ميزان درآمدهاي ناشي از تبليغات ديجيتالي، به‌طور کلي و داشتن شناخت از مقدار درآمدهاي ناشي از تبليغات در شبکه‌هاي اجتماعي بالاخص است. ارضاي اين علاقه‌مندي و رفع اين نيازمندي‌ها، نخست وابسته است به تعريف شاخص‌هاي بامعنا و سپس به اندازه‌گيري آنها در پژوهش‌هاي ميداني زما‌نبر و گرانبها. چنين شاخص‌ها و آمار ارزشمندي اخيرا توسط موسسه «استاتيستا» در زمينه درآمد تبليغات ديجيتالي يا درآمد تبليغات شبکه‌هاي اجتماعي در ايالات متحده آمريکا، از سال 2015 (يا سال 2016) تا سال 2017 و پيش‌بيني روند آنها در سال جاري (2018) و سال‌هاي آتي، از 2019 تا 2021، تعريف و اندازه‌گيري شده‌اند که در زير به 12 مورد آن اشاره مي‌شود و نمودارهاي مربوط براي نخستين بار در ايران، به اين وسيله منتشر مي‌شوند.

1. درآمد تبليغات ديجيتالي بر حسب اشکال عرضه‌داشت تبليغات (از طريق آگهي‌نما، نمايش ويديويي، جويشگر، شبکه اجتماعي و نشريات ديجيتالي)

 

2. درآمد تبليغات ديجيتالي بر حسب نوع پايانه (دسک‌تاپ و گوشي تلفن همراه)

 

3. درآمد تبليغات ديجيتالي در ايالات متحده آمريکا، از سال 2015 تا 2021 بر حسب نوع صنعت (به ميليون دلار آمريکا)

 

4. درآمد تبليغات از طريق شبکه‌هاي اجتماعي (به ميليون دلار آمريکا)

 

5. درآمد تبليغات از طريق شبکه‌هاي اجتماعي بر حسب نوع پايانه (دسک‌تاپ و گوشي تلفن همراه)

 

6- درصد رشد درآمد تبليغات از طريق شبکه‌هاي اجتماعي

 

7. درصد رشد درآمد تبليغات از طريق شبکه‌هاي اجتماعي بر حسب نوع پايانه (دسک‌تاپ و گوشي تلفن همراه)

 

8. ميانگين درآمد تبليغات از طريق شبکه‌هاي اجتماعي در ازاي هر کاربر اينترنت بر حسب نوع پايانه (دسک‌تاپ و گوشي تلفن همراه)، (به ميليون دلار آمريکا)

 

9. درآمد تبليغات از طريق شبکه‌هاي اجتماعي به‌عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي (GDP)

 

10. درصد درآمد تبليغات از طريق شبکه‌هاي اجتماعي به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي (GDP) در ايالات متحده آمريکا، از سال 2015 تا 2021 بر حسب نوع پايانه (دسک‌تاپ و گوشي تلفن همراه)، (به ميليون دلار آمريکا)

 

11. مقايسه درآمد تبليغات ديجيتالي در ايالات متحده آمريکا با اين درآمد در چهار کشور منتخب (چين، بريتانيا، ژاپن و آلمان) در سال 2016 (به ميليارد دلار آمريکا)

 

12. مقايسه درآمد تبليغات از طريق شبکه‌هاي اجتماعي در ايالات متحده آمريکا با اين درآمد در چهار کشور منتخب (چين، بريتانيا، ژاپن و آلمان) در سال 2016 (به ميليارد دلار آمريکا)

درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار
درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار
درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار
درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار درآمدهاي نجومي تبليغات سايبري، به زبان آمار