تقویم تاریخ ICT ایران

10سال پيش در چنين هفته‌اي، مدير امور طرح و برنامه بانک ملت پيش‌بينی کرد که تعداد کارت‌های صادره از سوی اين بانک تا پايان سال به مرز ۹ ميليون فقره برسد. گفته مي‌شد تا پايان دهه اول تيرماه، تعداد يک ميليون و ۴۶۰ هزار فقره ملت کارت هوشمند از سوی شبکه اين بانک در سراسر کشور صادر شده است. تعداد ملت‌کارت‌های متمرکز صادره برای مشتريان نيز به ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار فقره رسيده بود. بانک ملت تا پايان روز دهم تيرماه سال 87 در مجموع ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار فقره انواع کارت اعم از ملت کارت هوشمند، ملت‌کارت متمرکز، بن‌کارت، کارت هديه و غيره صادر کرده بود که ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار فقره از اين کارت‌ها به حساب‌های الکترونيکي متصل بود . مدير امور طرح و برنامه بانک ملت مدعي بود كه استانداردهای خريد اينترنتی روی انواع کارت‌های صادره از سوی اين بانک، رعايت شده است و با استفاده از اين کارت‌ها می‌توان از طريق سايت‌های اينترنتی نسبت به خريد، اقدام کرد.

10سال پيش در چنين هفته‌اي، بانك مركزي موافقت‌نامه عضويت در سامانه تسويه ناخالص آني را منتشر كرد. اين موافقت‌نامه تقريبا يك سال و نيم پس از تصويب در كميته اجرايي نظام جامع پرداخت بانك مركزي روي شبكه اين بانك قرار گرفته بود. به نظر مي‌رسيد به دليل گسترده نبودن شبكه ساتنا در طول يك سال گذشته بانك مركز اقدامي براي انتشار اين موافقت‌نامه نكرده بود. در اين مقطع تقريبا تمامي بانك‌هاي كشور به اين سامانه مجهز شده بودند و بخشي از انتقال وجوه بين بانكي از طريق اين سامانه صورت مي‌گرفت. اين موافقت‌نامه در چارچوب مفاد "دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه" تدوين شده بود. طبق اين موافقت‌نامه عضو مي‌توانست با استفاده از ساتنا وجوه را به صورت آني از حساب تسويه خود به حساب تسويه اعضاي ديگر انتقال دهد. براساس اين موافقت‌نامه تنها بانك‌ها مي‌توانستند در صورت دارا بودن شرايط لازم به عضويت ساتنا در آيند. ساتنا تنها انتقال وجه بين حساب‌هاي تسويه اعضا را بر عهده داشته و انتقال وجه به حساب ذي‌نفع نهايي بر عهده عضو بود. دستور پرداخت در ساتنا نيز منحصرا به‌صورت برخط و در قالب پيام سوييفت ارسال و پذيرش مي‌شد.