تقویم ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، در حالي كه مطابق قول‌هاي مكرر مديران شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار، مشتركان همراه اول مي‌توانستند از ۲۰ اسفند ماه سال قبل پيامك فارسي را با قيمت كمتر ارسال كنند، در روزهاي پاياني تيرماه هنوز بسياري از دارندگان سيم‌كارت‌هاي دولتي، از اين امكان بي‌بهره بودند.

همچنين دارندگان سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول، بابت پيامك‌هاي فارسي‌شان بهاي پيامك انگليسي را مي‌پرداختند كه از ابتداي تير ماه، افزايش يافته و هنوز راه كاري براي جلوگيري از زيان دارندگان ميليوني سيم‌كارت‌هاي اعتباري اعلام نشده بود.

 اين درحالي بود كه مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به مصوبه رگولاتوري تعرفه خدمات و سرويس‌ها در سيم‌كارت‌هاي اعتباري بايد ۲۰ درصد بيشتر از سيم‌كارت‌هاي دايمي باشد، آيا تعرفه پيامك در سيم‌كارت‌هاي اعتباري نيز تغيير مي‌كند، گفته بود: با توجه به قوانين جاري بايد تعرفه سيم‌كارت‌هاي اعتباري نسبت به دايمي ۲۰ درصد بيشتر باشد و كاهش و افزايش تعرفه پيامك نيز در سيم‌كارت‌هاي اعتباري لحاظ مي‌شود.

 

 

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، پيشنهاد تخصيص ۱۰ درصد از بودجه فناوري اطلاعات بانك‌ها براي ارتقاي سيستم‌هاي امنيتي بانك‌ها از سوي كارگروه امنيت بانكداري الكترونيكي به بانك مركزي ارايه شد. اين پيشنهاد در قالب سند راهبردي مديريت امنيت اطلاعات در حوزه بانك‌ها و موسسات مالي به بانك مركزي ارايه شده بود. اين سند، در راستاي سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي بانكي به منظور تامين و صيانت دسترسي كاربران به سرويس‌ها و خدمات بانكي كشور در هر زمان و با استفاده از هر روش دسترسي و عدم بروز اختلال در زيرساخت‌هاي حياتي فناوري اطلاعات بانكي تدوين شده بود.

 رييس كارگروه امنيت بانكداري الكترونيكي با تاييد اين مطلب گفته بود: با توجه به اينكه هر سياست امنيتي عمر مفيدي دارد و از طرفي هيچ پروژه‌اي در بانك‌هاي دولتي بدون تخصيص بودجه مناسب به آن قابليت اجرايي شدن را نمي‌يابد از همين رو پيشنهاد شده است بخشي از بودجه فناوري اطلاعات بانك‌ها سالانه به ISMS  اختصاص يافته و در برنامه‌هاي بانك‌ها مبحث امنيت بيش ار پيش مد نظر قرار گيرد.