سرنوشت طرح داشبورد مدیریتی وزارت ارتباطات

اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که برخی رسانه‌های حوزه ICT مثل بسیاری از دیگر موارد، به انتشار وعده‌ای جدید پرداختند و پیگیری سرنوشت آن را رها کردند.

به گزارش عصر ارتباط خبر مذکور این بود: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی واحد و سامانه یکپارچه کنترل پروژه‌ها را در دستور کار قرار داد.

«سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ایجاد داشبورد مدیریتی واحد» به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران، طراحی و پیاده‌سازی می‌شود.

هدف از اجرای این پروژه که در مرحله طراحی قرار دارد، مکانیزه کردن فرایند کنترل پروژه در مجموعه وزارت ارتباطات و ایجاد یک سامانه کنترل پروژه واحد، برخط و به‌روز است.

با در نظر گرفتن این نیازمندی، محصول نهایی طوری طراحی شده که با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، فرایند اجرای طرح‌ها را پایش و از طریق رصد پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه‌ها، وضعیت اجرا، پیشرفت و هزینه‌کرد آنها را ارزیابی کند.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران، احصاي شاخص‌های مناسب، جمع‌آوری آمار و اطلاعات ضروری مورد نیاز ستاد وزارت از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های تابعه و تجمیع آنها در قالب یک داشبورد مدیریتی واحد را در دستور کار قرار داده است.

با شروع فاز عملیاتی سامانه پایش اطلاعات کشور (داشبورد دولت) در نهاد ریاست جمهوری، اتصال این سامانه به سامانه داشبورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اولویت است.»

توضیحات بیشتر از زبان مدیر پروژه

در همان ایام سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز خبری به نقل از مدیر این پروژه به این شرح منتشر کرد تا جزییات بیشتری ارایه شود.

مجتبی مازوچی، مدیر گروه مدیریت یکپارچه شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه از انجام پروژه «طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد» به درخواست وزارت، از دی‌ماه 1394 خبر داد.

وی گفت: این پروژه به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دی ماه 1394در پژوهشگاه آغاز و مدت زمان انجام آن نیز یک سال برآورد شده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه که در مرحله طراحی قرار دارد، در درجه اول مکانیزه کردن فرایند کنترل پروژه در کل مجموعه وزارت و ایجاد یک سامانه کنترل پروژه واحد، برخط و به‌روز است. با در نظر گرفتن این نیازمندی، محصول نهایی طوری طراحی شده که با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت، فرایند اجرای طرح‌ها را پایش و از طریق رصد پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه‌ها، وضعیت اجرا، پیشرفت و هزینه‌کرد آنها را ارزیابی کند.

مازوچی همچنین گفت: طی چهار ماه گذشته با احصاي شاخص‌های مناسب، جمع‌آوری آمار و اطلاعات ضروری مورد نیاز ستاد وزارت از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های تابعه و تجمیع آنها در قالب یک داشبورد مدیریتی واحد مورد توجه قرار گرفته است.

سرنوشت داشبورد مدیریتی وزارت ارتباطات

حالا در نیمه سال 97 هستیم و بر اساس آنچه در تاریخ اعلام راه‌اندازی این پروژه اعلام شد، می‌بایست بیش از یک سالی از راه‌اندازی و عملیاتی شدن آن گذشته باشد.

جست‌وجو در خصوص خبر راه‌اندازی شدن این طرح راه به جایی نبرد و چیزی بیش از وعده راه‌اندازی به دست نیامد.

به همین دليل سراغ مجتبی مازوچی، مدیر گروه مدیریت یکپارچه شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه و مجری پروژه رفتیم تا از سرنوشت این طرح با خبر شویم.

مازوچی در خصوص آخرین وضعیت داشبورد مدیریتی وزارت ارتباطات گفت: این پروژه اوایل سال 96 تکمیل و تحویل وزارت ارتباطات (کارفرما) شده و تست‌های امنیتی آن نیز توسط مرکز آپا دانشگاه امیرکبیر انجام شده است.

وی با بیان اینکه قرار نبوده که دسترسی بیرونی و عمومی به این سامانه باشد، در خصوص آخرین وضعیت عملیاتی شدن و ورود اطلاعات به این سامانه گفت: تاکنون چهار زیرمجموعه وزارت ارتباطات به این سامانه متصل و اطلاعات لازم را وارد کرده‌اند و بقیه زیرمجموعه‌های وزارتخانه نیز در حال رفع مشکل ارتباطی خود با سامانه هستند.

مدیر گروه مدیریت یکپارچه شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: هدف ابتدایی این داشبورد رصد پروژه‌های وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن بود و به مرور شاخص‌های دیگری از سوی ستاد در خصوص عملکرد دستگاه‌ها از جهت بودجه، مالی، کنترل مدنظر بود که اکنون نیز تاکید بر تکمیل و ارایه اطلاعات شاخص عملکردی است.

به این ترتیب آن‌طور که از اظهارات مسوول پروژه بر می‌آید، کار سخت‌افزاری داشبورد مدیریتی وزارت ارتباطات به پایان رسیده اما به‌جز چهار زیرمجموعه، معطل رفع مشکل اتصال سایر زیرمجموعه‌های این وزارتخانه و آغاز ورود اطلاعات از سوی ایشان است.

هفته‌نامه عصر ارتباط در آینده نیز پیگیر سرنوشت این طرح خواهد بود، هرچند که با توجه به عدم دسترسی بیرونی، به‌درستی نمی‌توان از صحت و سقم اتمام و تکمیل این پروژه کسب اطلاع کرد و صرفا باید منتظر اخبار واصله از سوی کارفرما (وزارت ارتباطات) بود.

 

نقد و بررسی بازی