نخستین واکنش به پیش‌نویس مقررات توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت

حذف بازيگران ارتباطات ثابت، سرمايه‌گذاري‌ها را متوقف می‌کند

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نظر اولیه خود را در خصوص پیش‌نویس مقررات توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرد.

در بخشی از این نامه که مفاد آن در جلسه کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، آمده است:

متاسفانه بررسی مفاد پیش‌نویس ارایه‌شده حاکی از آن است که یا مطالعات کافی در خصوص ریشه‌یابی بحران حوزه ارتباطات ثابت کشور که علی‌القاعده پیش‌نیاز ارایه راهکار تدوین مقررات موضوع مصوبه 273 است، انجام نشده یا در صورت مطالعات کافی در این خصوص، بین داده‌هایی که مبنای آسیب‌شناسی و مطالعات مرتبط با این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده با آنچه در اختیار بخش ذی‌ربط در سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته، تناقض و اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

در ادامه این نامه آمده است: «به نظر مي‌رسد در اين پيش‌نويس اتخاذ رويكردهاي تشويقي به منظور هم‌افزايي در حفظ و گسترش سرمايه‌هاي زيرساختي، انساني و مالي كه مورد نظر مفاد مصوبه 273 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده، جاي خود را به سياست حذف و يا اخراج عمده بازيگران حوزه ارتباطات ثابت داده است. اين امر نه‌تنها دافع و مانع سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين حوزه است، بلكه بخش خصوصي واقعي را كه در شرايط حساس فعلي با تمام توان آماده ايفاي نقش جدي‌تري در توسعه حوزه ارتباطات ثابت است، با ضرر و زيان هنگفت مواجه خواهد كرد.

اين امر در شرايط حساس كنوني، تهديدي بسيار جدي براي بسياري از فرصت‌هاي اشتغال فعال در ارتباطات ثابت كشور بوده و عملا سرمايه‌هاي انساني اين حوزه را نيز با از دست رفتن فرصت‌هاي اشتغال، افزون بر سرمايه‌هاي مولد توسعه اين بخش تشويق به خروج از كشور خواهد كرد؛ روندي كه طي چند ماه گذشته در تداوم بحران در بخش ارتباطات ثابت كشور با تعديل اجباري هزاران نيروي متخصص در حوزه ارتباطات ثابت كشور آغاز شده است.

توجه به اين نكته كه زيربناي توسعه ميهن اسلامي در گرو توسعه زيرساخت‌هاي حوزه ارتباطات ثابت كشور است، مسووليت اتخاذ تصميمات صحيح در اين زمينه را براي سياست‌گذاران اين صنعت دوچندان مي‌كند.

در بخش دیگری از این نامه از ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست شده است تا با مطالعه مجدد نامه‌های 17 شركت دارنده پروانه FCP و رييس پيشين سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور که در سال گذشته و پیش از مصايب مربوط به تغيير ارزش برابري ارز به آن سازمان ارایه شده بود، از مشکلات امروزی این شرکت‌ها مطلع شوند.

در ادامه این نامه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاريخ 19 شهريورماه سال‌جاري در خصوص نوسانات نرخ ارز و حرکت توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور و برگشت سرمایه از این توسعه به سمت غیراقتصادی شدن، آمده است: ايشان به‌عنوان رياست كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور، نويد ايجاد تغييرات اميد بخشي را دادند كه انتظار مي‌رفت دست‌كم گوشه‌اي از آن در پيش‌نويسي كه با عنوان «توانمندسازي حوزه ارتباطات ثابت» در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تهيه مي‌شود، منعكس شده و در اصلاح و بازبيني مقررات پيشين مورد توجه جدي قرار گرفته باشد.

در انتها سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با عنايت به موارد مطروحه، اشكالات موجود در پيش‌نويس ارايه‌شده را چنان بنيادين و اساسي مي‌داند كه با اصلاحات جزئي ترميم نخواهد شد. لذا اين سازمان در ادامه اقدامات قبلی خود، به جمع‌بندی نظرات اعضاي صنف ادامه خواهد داد.

اين سازمان اميدوار است بتواند طرحي قابل قبول، ممكن و مفيد را در مهلت باقي‌مانده به آن سازمان ارايه دهد. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، در اين مسير از هرگونه اقدام آن معاونت در خصوص تشكيل كارگروه مشترك في‌مابين دو سازمان براي تسريع در بررسي موضوع استقبال مي‌كند.

شايان ذکر است نامه فوق در پاسخ به پیشنهادهاي ارایه‌شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت کشور، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به آن سازمان ارایه شده است.