10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، دستورالعمل استفاده از سیستم جمع‌آوری اطلاعات كاركنان دستگاه‌های اجرایی كشور ابلاغ شد. در این دستورالعمل كه از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه شده بود، نحوه دریافت و انتقال اطلاعات از سیستم پرسنلی به سیستم جمع‌آوری اطلاعات مشخص شده بود. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات كاركنان دستگاه، قرار شد توسط كارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یك سیستم جمع‌آوری اطلاعات به نام دستگاه اجرایی تولید و به آن دستگاه تحویل داده شود. در سیستم جدید، تمامی اطلاعات كارمندان در یك فایل ذخیره شده و علاوه بر مشخصات شخصی افراد، رتبه و پایه شغلی، وضعیت استخدامی، سنوات خدمت و میزان افزایش حقوق به‌صورت كامل مشخص می‌شد. بر اساس این دستورالعمل قرار بود 45 قلم اطلاعات از كارمندان در این سیستم ذخیره شود. از مزایای این سیستم جمع‌آوری بهتر و سریع‌تر اطلاعات كارمندان دولت و از سوی دیگر دسترسی آسان به اطلاعات آنان عنوان شده بود. همچنین تصحیح و تغییر اطلاعات جمع‌آوری شده در این سیستم، ساده‌تر از سیستم قبلی بود. 
10 سال پیش در چنین هفته‌ای، طرح آموزش الكترونیكی مركز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) با رویکرد ارایه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت كاركنان سازمان‌ها با حضور مهدی مفیدی، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آن زمان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. مفیدی با تاكید بر توسعه‌یافتن سیستم آموزش الكترونیكی مگفا در سطح منطقه و بازارهای جهانی، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صدر فعالیت‌های خود جهانی‌سازی صنایع را مد نظر قرار داده است و مگفا با افتتاح طرح خود نشان داده كه بخشی از این هدف را تحقق بخشیده است. در ادامه در این مراسم مدیر‌عامل مگفا با اشاره به اینكه مراحل اجرایی این طرح از سال ۱۳۸۴ و از محل اعتبارات سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آغاز شده است، گفت: اكنون این مركز با ارایه بیش از ۴۰۰ ساعت آموزش از طریق اینترنت، بیش از هزار كاربر را تحت پوشش دوره‌های تخصصی و كاربردی خود قرار داده است.