«زبان‌زی» براي آموزش زبان انگلیسی کودکان

 

زبان‌زی یک اپلیکیشن یادگیری زبان انگلیسی بر مبنای محتوای تعاملی است که شيوه انتقال در آن به شكلي طراحي شده که فرد از محیط اطراف، زبان مادری خود را بياموزد. زبان آموز از طریق محتوای چندرسانه‌ای در معرض گفت‌وگوها، تصاویر و اصوات قرار مي‌گيرد و هر روز با واژه‌ها و تركيبات جديدي در زبان انگليسي آشنا مي‌شود. در این میان روی برخی کلمات، جملات و تصاویر که به‌صورت هوشمندانه و متناسب با کاربرد روزانه آنها انتخاب شده‌اند، تمرکز شده و با اتکا بر فرایند تکرار و تمرین سطح آگاهی زبان‌آموز ارتقا مي‌يابد.