تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، وظايف هيات دولت قرارشد در حيطه قوانين مربوط به تجارت الکترونيکی به مرکز توسعه تجارت الکترونيکی تفويض شود. در اساسنامه پيشنهادی برای مرکز توسعه تجارت الکترونيکی پيش‌بينی شده بود که در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظايف هيات دولت در تدوين و تصويب ضوابط تجارت الکترونيکي به کارگروهی که با حضور چند وزير يا نمايندگان آنان تشكيل مي‌شود واگذار شود. طبق اصل ۱۳۸ دولت مي‌توانست تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون‌های متشکل از چند وزير واگذار کند، مصوبات اين کميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا بود. پيشنهاد تفويض وظايف هيات دولت در حيطه تجارت الکترونيکی به اين مرکز در شرايطی در اساسنامه پيشنهادی مطرح شده که در ماده ۶ اين اساسنامه پيش‌بينی شده که کارگروهی متشکل از وزرای بازرگانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه و ترابری، صنايع و معادن، اموراقتصادی و دارايی و رييس کل بانک مرکزی در اين مرکز تشکيل شود.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، پيوستن ايران به انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي را باعث شكوفايي هرچه بيشتر اين پارك‌ها دانست. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي نقاط قوت و ضعف لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي پرداخت و در كل، پيوستن به اين انجمن را مثبت ارزيابي كرد. در اين گزارش آمده بود: پارك‌هاي علمي و فناوري به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي و حلقه‌اي از زنجيره توسعه اقتصادي مبتني بر فناوري، در دهه ۱۹۸۰ شكل گرفتند. از جمله اهداف ايجاد پارك‌هاي فناوري، افزايش نوآوري فناورانه، توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي متخصصان بوده و بسياري از سياست‌گذاران از پارك‌هاي فناوري به عنوان بخشي از يك راهبرد انديشمند و هماهنگ براي توسعه ملي يا منطقه‌اي نام مي‌بردند. از طرف ديگر، پارك‌هاي فناوري به عنوان ابزار جديد شركت‌هاي مبتني بر فناوري پيشرفته در سطح بين‌ا‌لمللي شناخته مي‌شدند و علاوه بر آن محملي براي جذب متخصصان و دانشمندان و توسعه فعاليت كارآفرينان به شمار مي‌رفتند. در اين مقطع بيش از ۸۰۰ پارك علمي و فناوري در بيش از ۵۵ كشور جهان ايجاد شده بود كه نشان از توجه كشورها به اين موضوع داشت.

خبرنگارشو

دون کیشوت وارد می‌شود

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه