شبيه‌ساز سه‌بعدي منظومه شمسي

اين اپ براي علاقه‌مندان به نجوم‌شناسي امكاني به وجود مي‌آورد كه با ديدي سه‌بعدي به جابه‌جايي‌ها و محورهاي گردش سيارات منظومه شمسي بنگرند و به شكلي قابل فهم با مدارهاي سيارات آشنا شوند. همچنين امكان رصد نحوه گردش اقمار به دور سيارات، قابليت زوم روي سيارات و امكان مشاهده سيارك‌هاي منظومه شمسي و توفان‌هاي مشتري از ديگر قابليت‌هايي است كه براي آن در نظر گرفته شده است. وجود چند فيلم مستند، از جمله مستندي راجع به سياه‌چاله‌ها و از بين رفتن خورشيد با زيرنويس فارسي باعث شده كه اين اپليكيشن رايگان به انتخابي مناسب براي علاقه‌مندان به علم نجوم تبديل شود.