تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد پنجمين همايش ملي تجارت الكترونيكي هفته اول آذرماه برگزار شود. وزارت بازرگاني اين همايش را با هدف ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه تجارت الكترونيكي و سنجش ميزان پيشرفت‌ها و همچنين موانع فرآوري كاربردهاي تجارت الكترونيكي برگزار مي‌كرد. باتوجه به مزاياي کاربري تجارت الکترونيکي در زمينه‌هاي بازرگاني و اقتصادي، وزارت بازرگاني به برگزاري همايش ملي تجارت الکترونيکي اقدام مي‌كرد. درواقع در راستاي سياست‌هاي دولت نهم با شعار تحول اقتصادي و توسعه تجارت الکترونيکي و با رويکرد حمايت از نوآوري و شکوفايي در برنامه‌ها و طرح‌هاي قابل استناد پنجمين همايش تجارت الکترونيکي برگزار مي‌شد. برنامه‌ها و راهبردهاي اين همايش با نگاه به برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور و توسعه بخش خصوصي ديده شده بود. از آنجا كه در دنياي اطلاعات الکترونيکي چالش‌هاي بسياري براي تامين امنيت اطلاعات از قبيل کپي‌برداري اطلاعات، توليد اطلاعات نادرست، ارسال اطلاعات نادرست به نام ديگران و مخدوش کردن اطلاعات در مسير ارسال اطلاعات پيش رو بود، برگزاركنندگان همايش در نظر داشتند به بررسي اين خطرها و راهكاري براي مقابله با آنها بپردازند.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد به‌سرعت امکان پرداخت الکترونيکي در دستگاه‌هاي اجرايي فراهم شود. درواقع با اتصال سيستم‌هاي پرداخت الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي به خزانه‌داري کشور، امکان واريز مستقيم هزينه‌ها فراهم مي‌شد. سازمان اسناد و املاک کشور به‌ عنوان نمونه آزمايشي اين طرح، توانست اين امکان را در 4 هزار دفتر زيرمجموعه خود اجرا کند. بر اين اساس مراجعان به سازمان اسناد براي واريز هزينه‌ها بدون نياز به مراجعه به بانک مي‌توانستند از دفاتر سازمان اسناد به واريز مبالغ پرداختي اقدام کنند. مسوول کارگروه مربوطه در بانک مرکزي در اين خصوص گفته بود: اين پروژه را مي‌توان فراگيرترين پروژه پرداخت الکترونيکي در دستگاه‌هاي اجرايي دانست. اگر پيش از اين مراجعان ملزم به تهيه فيش بانکي مهمور به مهر شعبه بودند، در حال حاضر امکان پرداخت الکترونيکي در دفترخانه و تهيه فيش مهمور به مهر دفترخانه فراهم شده است. اين مقام مسوول در ادامه اعلام كرد: تعامل با خزانه‌داري کشور و ديوان محاسبات و برقراري سيستم اتصال پرداخت موانع و دشواري‌هايي را داشته و در نتيجه راه‌اندازي اين پروژه با چند ماه تاخير همراه شد.