خبرنگارشو

اگر از طرفداران خبرنگاري هستيد و تمايل داريد اصول اوليه و كلي اين حرفه را ياد گرفته و دريچه‌اي براي ورود به عرصه خبري به رويتان باز شود مي‌توانيد اين اپ را دانلود كنيد. اين اپ دربردارنده خلاصه‌اي از اصول خبرنويسي بوده و برخي نكات مهم پيرامون فعاليت در عرصه خبري را مطرح مي‌كند. همچنين انواع خبر و روش‌هاي مختلف تنظيم آن در اين اثر منتشر شده است. مقررات خبرنگاري، ارزش‌هاي خبرنگاري، اشتباهات رايج خبرنگاران و ويژگي‌هايي كه خبرنگاران بايد داشته باشند از ديگر مواردي است كه در اين اپ به آنها پرداخته شده است.