تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، بحران مالي دنيا، اپراتورهاي خارجي را براي حضور در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران با شك و ترديد مواجه كرد. در شرايطي كه اپراتورهاي خارجي و شركت‌هاي داخلي، احتمال هرگونه تاثير بحران مالي دنيا را بر حضور طرف خارجي در مزايده اپراتور سوم رد مي‌كردند، پايان مهلت تحويل اسناد نشان داد اين موضوع، چندان هم بي‌تاثير نبوده است. شرکت روسي مگافون كه اوايل خرداد‌ماه با سروصداي فراوان حضور خود در مزايده را چند ماه پيش از آغاز فروش اسناد اعلام كرد، سرانجام يك روز مانده به پايان مهلت تحويل اسناد كيفي، انصراف خود در شركت در مزايده را رسما اعلام كرد. اين اپراتور كه گويا مذاكراتي با آستان قدس رضوي براي همكاري داشت، به‌خصوص به سهم ۱۵ درصدي دولت از درآمد اپراتور سوم اعتراض داشت. روسيه در اين مقطع عنوان كرد: اپراتور تلفن همراه روسيه ممکن است به خاطر بحران مالی از ورود به بازار ارتباطات تلفن همراه ايران امتناع ورزد. اپراتور روسی برای دريافت مجوز کار در ايران مي‌بايست ۳۰۰ ميليون يورو پرداخت کند و همچنين سالانه حداقل ۱۵ درصد از درآمد شرکت زيرمجموعه خود در ايران را به دولت جمهوری اسلامی ارايه دهد.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، سرانجام مجمع ساليانه شركت مخابرات ايران تشكيل و مقرر شد ۱۳۰ ريال سود به ازای هر سهم ميان سهامداران شرکت مخابرات ايران تقسيم شود. البته اين تقسيم سود با شرط‌هايي همراه بود زيرا سهم ۶۱۶۲ ميليارد ريالي دولتی از سود شركت مخابرات مصوب قانون بودجه است و بايد ۴۰ درصد سود به دولت داده شود. همچنين اگر اين سود به اين ميزان تقسيم شود، شركت با زيان انباشته ۲۱۸۵ ميليارد ريالي مواجه مي‌شد. بنابراين نظر مجمع مبني بر تقسيم سود ۱۳۰‌ريال بعد از استفساريه از دولت قطعي مي‌شد. در اين مجمع، مديرعامل وقت شركت مخابرات ايران با بيان اينکه مخابرات فعلا با قوانين دولتي اداره مي‌شود، گفت‌: اميدواريم با اصلاح ساختار قوانين معاملاتي و نيروي انساني به جايي برسيم كه بتوانيم به سهام طلايي دست پيدا كنيم. در مجمع ساليانه شركت مخابرات ايران، وزير ارتباطات وقت نيز سخنراني كرد.

محمد سليماني گفت: در تلاش هستيم زمان گذار مخابرات از بخش دولتی به بخش خصوصی را کوتاه کنيم و هرچه سريع‌تر از مرز واگذاری ۵۱ درصدی سهام به بخش غيردولتی عبور کنيم.