این ابهام قدیمی را برطرف کنید

مساله حضور پررنگ برخی مسوولان در شبکه‌های اجتماعی و چگونگی حضور آنها در این شبکه‌ها پس از مدت‌ها همچنان محل ابهام و سوال از سوی برخی مقامات و مردم بوده و هست. وقتی اخبار را مرور می‌کنیم عده‌ای از مقامات معتقدند که مسوولان نباید در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده حضور داشته باشند و مردم هم در صفحات اجتماعی مسوولان هنوز از چرایی حضور آنها در این شبکه‌ها سوال می‌کنند و حتی برخی به طعنه می‌گویند که شما از چه فیلترشکنی استفاده می‌کنید!

در طرف مقابل اما کسانی که در این شبکه‌ها حضور دارند این‌گونه استدلال می‌کنند که مقامات مهم دیگری نیز در این شبکه‌ها حضور دارند یا می‌گویند حضور در این شبکه‌ها ممنوع نیست. برخی از آنها هم تعامل با مردم را دلیل حضور خود عنوان می‌کنند و گروهی نیز اساسا فیلترینگ و روش‌های مسدودسازی این شبکه‌ها را منطبق بر قانون نمی‌دانند.

هفته قبل اما یک عضو حقوقدان شورای نگهبان  گفته، "معنایی ندارد که وقتی استفاده از فلان شبکه ممنوع است در آن فعالیت کنیم آن زمان چه‌طور از مردم انتظار دارید که به مصوبات و قوانین عمل کنند، اما تا شب نشده خودمان آن را نقض می‌کنیم... اگر قانون تصویب شود و در رده مسوولان کشور حرمت نداشته و زیرپا گذاشته شود کیان و روح قانون‌گذاری لطمه می‌خورد."

همان‌طور که پیداست نتیجه برخی ابهامات و بی‌اعتمادی‌ها از سوی برخی مردم به همین برداشت‌های دوگانه از قانون برمی‌گردد؛ وقتی در سطح مسوولان کشور این برداشت کاملا متعارض از یک حکم قانونی (کاری به درست یا غلط بودن آن نداریم) وجود دارد از مردم چه انتظاری می‌رود؟ آنها باید از چه کسانی الگو بگیرند و در نتیجه چگونه فکر و رفتار کنند؟

در شرایطی که مسوولان بلندپایه کشور دو تفسیر کاملا متناقض از یک حکم ارایه می‌دهند از مردم چه انتظاری می‌رود؟

نکته پایانی این که بدون در نظر گرفتن احکام فیلترینگ و این که اساسا آیا باید شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، فیلتر بمانند یا رفع فیلتر شوند یک بار برای همیشه این مساله را برای مردم روشن کنیم که آنها بدانند در اجرای احکام و قوانین باید به کدام دسته از مسوولان کشور اقتدا کنند؟ آنها که در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده حضور ندارند یا آنها که در این شبکه‌ها، فعالانه حضور دارند؟( البته این طور که به نظر می‌رسد هر دو درست است و تفاوتی بین آنها مشاهده نمی‌شود!)