جعبه ابزار پردازش سیگنال (SPTOOL)

دراین كتاب با مطرح كردن مفاهیم اساسی مربوط به پردازش سیگنال وارایه مثال­های متعدد، چگونگی كار با كدنویسی و همچنین "تولباكس" پردازش سیگنال درنرم افزار Matlab201به طوركامل تشریح شده است. درواقع هركسی كه با توانایی­های پردازش سیگنال نرم‌افزار متلب آگاهی ندارد، باخواندن این كتاب و پیاده كردن مثال­های ارایه شده در برنامه متلب، به سطح قابل قبولی دردانش پردازش سیگنال وكاربرد آن در این نرم­افزار خواهد رسید. علیرضا گودرزی این کتاب را در  186 صفحه نوشته و انتشارات ناقوس آن را به قیمت 14 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

چالش خوردن چای

اخبار

10 سال پیش در چنین هفتهای

کلید خرید گوشی تلفن همراه

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی