تمام امکانات روی تحقق دولت الکترونیکی متمرکز شود

بودجه 1398؛ کندترکننده پیشرفت دولتی‌ها در بخش فاوا

کل اعتبارات دولتی‌ها در بخش فاوا، در قانون بودجه سال جاری (1397)، حدود 109 میلیارد تومان است؛ درحالی‌که اعتبارات دولتی‌های بخش فاوا در لایحه بودجه 1398 حدود 100 میلیارد تومان خواهد بود، یعنی حدود 9 میلیارد تومان کمتر از امسال، آن‌هم با وجود افت 50 تا 80 درصدی قدرت خرید و ارزش واقعی پول رایج کشور

موارد کاهش اعتبار در لایحه بودجه 1398

دلیل این تقلیل اعتبارات، کاهش اعتبار پروژه‌های فاوا در دستگاه‌های اجرایی، در 31 مورد زیر است:

1. کاهش 39 درصدی اعتبارات در خصوص «صدور كارت ملي هوشمند» و کاهش 32 درصدی اعتبارات در مورد «گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات» در سازمان ثبت احوال؛

2. کاهش 17 درصدی اعتبارات در مورد «تعميرات اساسي و تامين تجهیزات و ماشين‌آلات» و کاهش 5 درصدی اعتبارات در مورد «توسعه و ساماندهي شبكه‌ها و داده‌هاي مكاني در سطح كشور» در سازمان نقشه‌برداری کشور

3. کاهش 15 درصدی اعتبارات در مورد «تامين سخت‌افزار و نرم‌افزار نظام جامع آماري كشور» در مرکز آمار ایران

4. کاهش 31 درصدی اعتبارات در مورد «گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات» در وزارت امور خارجه

5. کاهش 33 درصدی اعتبارات در مورد «ايجاد آرشيو الكترونيكي واحدهاي ثبتي در تهران، مشهد، شیراز و اصفهان» در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

6. کاهش 38 درصدی اعتبارات در مورد «گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات در دادگستري» در وزارت دادگستری

7. کاهش 10 درصدی اعتبارات در مورد «ايجاد بسترهاي تسهيل تجارت الكترونيك در كشور» و کاهش 6 درصدی «تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و ماشين‌آلات» در مركز توسعه تجارت الكترونيكي

8. کاهش 12 درصدی اعتبارات در مورد «پياده‌‌سازي خدمات الكترونيكي در گمركات كشور»

9. کاهش 13 درصدی اعتبارات در مورد «ايجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زيست‌محيطي كشور» در سازمان حفاظت محيط زيست

10. کاهش 4 درصدی اعتبارات در مورد «اجراي طرح جامع فناوري و اطلاع‌ساني» در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

11. کاهش 20 درصدی اعتبارات در مورد «توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسي در محيط رايانه‌اي» و کاهش 25 درصدی اعتبارات در مورد «تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و ماشين‌آلات» در دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات

12. کاهش 13 درصدی اعتبارات در مورد «ايجاد شبكه فرماندهي و كنترل نيروهاي مسلح» در شركت سهامي صنايع الكترونيك ايران

13.کاهش 14 درصدی اعتبارات در مورد «حفاظت از تاسيسات هسته‌اي كشور و دفاع سايبري» در سازمان انرژي اتمي

14.کاهش 20 درصدی اعتبارات در مورد «ايجاد فراسامانه ملي هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي» و کاهش 5 درصدی اعتبارات در مورد «انتقال نيروي برق ايران» در شركت مادرتخصصي مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير

15.کاهش 50 درصدی اعتبارات در مورد «تامين تجهيزات و ماشين‌آلات» در وزارت نیرو

16.کاهش 17 درصدی اعتبارات در مورد «توسعه زيرساخت ارتباطي مورد نياز سيگنال‌رساني زميني صداوسيما با استفاده از فيبر نوري و لينك‌هاي راديويي» در شركت سهامي ارتباطات زيرساخت

17.کاهش 13 درصدی اعتبارات در مورد «زيرساخت‌هاي شبكه ملي اطلاعات» و کاهش 14 درصدی «تامين تجهيزات و ماشين‌آلات و تعميرات اساسي» در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

18.کاهش 9 درصدی اعتبارات در مورد «توسعه فناوري در عمليات پستي» و کاهش 10 درصدی در مورد اعتبارات «بهنگام‌سازي كدپستي 10 رقمي» و کاهش 10 درصدی «مطالعه و اجراي مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي عملياتي و مراكز مهم» در شركت پست

19.کاهش 10 درصدی اعتبارات در مورد «تدوين راهكارهاي آزادسازي و خصوصي‌سازي و تنظيم مقررات» به‌علاوه یک کاهش 10 درصدی دیگر در مورد اعتبارات «توسعه ارتباطات راديويي» و کاهش 10 درصدی اعتبارات در مورد «تامين تجهيزات و ماشين‌آلات و تعميرات اساسي» و کاهش 50 درصدی اعتبارات در مورد «مطالعه و اجراي مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي عملياتي و مراكز مهم» در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

20.کاهش 13 درصدی اعتبارات در مورد «توسعه فناوري و ساخت ماهواره‌هاي تحقيقاتي عملياتي» و کاهش 10 درصدی «تامين ساختمان سازمان فضايي ايران» در سازمان فضايي ايران

21.کاهش 10 درصدی اعتبارات در مورد «تامين فضاهاي پژوهشي» و کاهش 13 درصدی «تعميرات اساسي و تامين تجهزات و ماشين‌آلات» در پژوهشگاه فضايي ايران

22.کاهش 10 درصدی اعتبارات در مورد «استقرار سامانه اطلاعات مديريت زنجيره ترويج، تأمين، توليد، فرآوري و فروش محصول نهايي و ايجاد و بهره‌برداري شبكه ملي تلويزيوني كشاورزي» در وزارت جهاد كشاورزي

23.کاهش 33 درصدی اعتبارات در مورد «تجهيز نقاط مصرف به ابزار اندازه‌گيري و ارتقاي ايمني و پايداري سدها» در شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

24.کاهش 17 درصدی اعتبارات در مورد «گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات» در سازمان تبليغات اسلامي

25.کاهش 6 درصدی اعتبارات در مورد «ارتباط فيبر نوري» در سازمان صداوسيما جمهوري اسلامي ايران

26.کاهش 8 درصدی اعتبارات ردیف «گسترش فناوري اطلاعات و ايجاد شبكه هوشمندسازي مدارس» در وزارت آموزش و پرورش

27.کاهش 11 درصدی اعتبارات در مورد «گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش فني و حرفه‌اي» در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي

28.کاهش 10 درصدی اعتبارات «گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات» در وزارت آموزش و پرورش

29.کاهش 34 درصدی اعتبارات در مورد «گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات» در ناجا

30.کاهش 100 درصدی اعتبارات در مورد «تعميرات اساسي و تامين تجهیزات و ماشين‌آلات» در مرکز ملی فضایی

31.کاهش 5 درصدی اعتبارات در مورد « تكميل و تجهيز شبكه‌هاي اندازه‌گيري آب‌هاي سطحي و زيرزميني» در شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای تمامي استان‌ها.

کاهش ارزش واقعی اعتبارات در 72 مورد از 78 مورد در لایحه بودجه 1398

اگر به جای مقایسه اعداد و ارقام اعتبارات متناظر در بودجه سال جاری و سال آتی، معادل واقعی ارزش پولی اعداد و ارقام اعتبارات متناظر را ملاک مقایسه قرار دهیم، از کل 78 مورد تخصیص اعتبار، در 72 مورد (یعنی در اکثر قریب به اتفاق پروژه‌های فاوا) با کاهش اعتبار رو‌به‌رو خواهیم بود.

گاو شیرده فاوا: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به‌رغم معدود موارد تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاهش نسبی این موارد در مقایسه با قانون بودجه 1397، وزارت فاوا باید بیش از کل اعتبارات فاوایی بقیه دستگاه‌های اجرایی، یعنی مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را برای **کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی** در تمامي بخش‌ها، حمایت از طرح و پروژه‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در بخش فاوا توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، هزینه کند!

آثار تخصیص اعتبار ناکارآمد در لایحه بودجه 1398

-**اعتبارات در نظر گرفته‌شده، تحقق 23 پروژه اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی با بیش از 2000 خدمت و بیش از 1500 مجوز دستگاه‌های اجرایی را به تعویق خواهند انداخت.**

-**اجرای مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد.**

-ممنوع‌سازی هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌ یا تغییر تشکیلاتی، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، و هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو در شورای‌عالی فضای مجازی، در سال 1398

-کند شدن سرعت رشد فاوا در بخش دولتی، کاهش سرعت پیشرفت در بخش خصوصی فاوا را به همراه می‌آورد.

اگر قهرمان فرصت‌سوزی نبودیم

اگر طی دو دهه اخیر فرصت‌سوزی نکرده بودیم، امروز بودجه بخش فاوا به خودی خود بهینه شده و به حداقل رسیده بود و ترسی از تحریم و کاهش اعتبارات فاوا در بخش دولتی نمی‌داشتیم.

اگر شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان** متولی دیجیتالی‌سازی نظام‌های حاکمیتی کشور**، در سالیان اخیر طرح دیجیتالی‌سازی امور خود را به‌مثابه نمونه‌ای موفق از تحول دیجیتالی اجرا کرده و نسبت به کاهش تعداد نیروهای موجود خود باهدف کوچک‌‌سازی (downsizing) و میزان‌سازی (rightsizing) سامانه‌ها و ساختارهایش به‌موقع اقدام کرده بود، کاهش بودجه مصرفی‌اش به خودی خود رخ می‌داد و امروز هم عملکرد به‌مراتب بهتری می‌داشت و هم تاب‌آورترین نظام دیجیتالی کشور در مقابله علیه بحران نقدینگی و تحریم‌ها می‌بود.

هنوز هم دیر نشده: با تحلیل لایحه بودجه 1398 و با کمک به دولت برای بودجه‌ریزی بهتر نگذاریم بودجه فاوا در سال 1398 هدر رود!

با توجه به اهمیت دولت الکترونیکی برای بازآفرینی دولت و علاقه مقامات کشور به تحقق آن، باید تمرکز تمامي بودجه‌ریزی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بخش فاوا را معطوف به تکمیل دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات کرد.