تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه براي جرايم رايانه‌اي با رياست دادستاني كل كشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي رسميت يافت. نمايندگان مجلس در بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي، ماده ۲۲ آن را به تصويب رساندند كه براساس آن در صورت تاييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان، قوه قضاييه موظف مي‌شد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون، كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات، دادگستري، اطلاعات، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب اين كميسيون و تاييد مجلس شوراي اسلامي، اعضاي كار گروه تعيين مصاديق مجرمانه را تشكيل مي‌دادند. رياست اين كارگروه به عهده دادستان كل كشور بود. جلسات كارگروه يادشده، حداقل هر ۱۵ روز يك‌بار و با حضور هفت نفر عضو، رسميت مي‌يافت و تصميمات اين كار گروه با اكثريت نسبي حاضران معتبر بود.

 

 

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، مرحوم هاشمی رفسنجانی بر توجه خاص و مضاعف به فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه و نظارت دقيق بر حسن اجرای آن تاکيد کرد. رييس وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اين خبر در جلسه مشترک جمعی از مديران سازمان نظام صنفی با مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه در تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه در مجمع به تصويب رسيده، بخش IT مورد تاكيد  جدي و مضاعف قرار گرفته، خواستار توجه بيش از پيش مجلس و دولت در تصويب و اجراي سياست‌هاي اين بخش به‌ويژه واگذاري بخش‌هاي مربوطه به مردم و بخش خصوصي شد و تصريح كرد: در خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها، برنامه‌هاي مصوب اين بود كه علاوه بر واگذاري‌ها، بخش خصوصي تشويق به سرمايه‌گذاري در تاسيس زيربناها و ايجاد صنايع جديد شود كه البته بخش دوم كمتر مورد توجه قرار گرفت. ظاهرا سخنان وی پاسخی به نگرانی‌های ابرازشده از سوی مقامات صنفی اين عرصه در خصوص کمبود توجه به IT در سياست‌های جاری و آتی  دولت بود.

نقد و بررسی بازی