فناوری لیدار

ليدار فناوری است كه از نور برای اندازه‌گیری فاصله اجسام استفاده می‌کند. روش كار ليدار به اين صورت است كه یک موج لیزری ارسال كرده و منتظر می‌شود تا این موج به مانع برخورد کند و بازگردد، سپس با اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت فاصله آن نقطه تا خود را محاسبه می‌کند. این فناوری می‌تواند در زمانی بسیار کوتاه اطلاعات بسیاری گردآوری کند و همین موضوع باعث شده است در خودروهای خودران بسیار مورد توجه قرار گیرد. امروزه اين فناوري کاربردهای فراوانی پیدا کرده و علاوه بر خودروهای خودران، در نقشه‌برداری از شهرها، باستان‌شناسی، روبات‌های امدادگر و حتی جاروبرقی‌های خودکار استفاده می‌شود.