تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، ساماندهی مراکز ميانی صدور گواهی الکترونيکی در دستور کاری مرکز ريشه قرار گرفت. در اين طرح مشخص می‌شد که چه تعداد مرکز ميانی دولتی و خصوصی فعاليت خواهند کرد و رابطه آنان با يکديگر و ساير دستگاه‌های دولتی چگونه خواهد بود و همچنين نحوه مبادلات مالی هرکدام از اين مراکز ميانی به چه صورتی باشد. رييس مرکز دولتی صدور گواهی الکترونيکی وقت با تاييد اين مطلب گفته بود: زيرساخت‌های فنی مرکز ريشه آماده است ولی هنوز زيرساخت‌های حقوقی يا فرايندهای اجرايی کار برای پيشبرد برنامه‌های مدنظر تکميل نيست. وی با اشاره به اينکه می‌توان زيرساخت مرکز ريشه را به سه بخش تقسيم کرد، گفت: بايد مشخص شود که چه تعداد مرکز ميانی فعاليت خواهند داشت و از اين تعداد چه تعداد مراکز ميانی خصوصی و چه تعداد مراکز ميانی دولتی هستند؛ بعد از اين تقسيم‌بندی نيز بايد مراکز ميانی خود تقسيم‌بندی شوند که هر کدام در چه سطحی فعاليت خواهند کرد.

 

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، سند امنيت فضای تبادل اطلاعات شهرداری تدوين شد. مديرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در آن زمان با بيان اين مطلب، افزود: هم‌اکنون اين سند تدوين و مراحل اجرايی آن نيز آغاز شده است. بر اين اساس هر دستگاهی که در حوزه فناوری اطلاعات کار می‌كرد ناگزير به داشتن يک سند امنيت اطلاعات مي‌شد. در کشور ما اسنادی با عنوان امنيت فضای تبادل اطلاعات از سه سال قبل از سوی نهاد رياست‌جمهوری ابلاغ شده بود كه مي‌بايست توسط سازمان‌هاي مربوطه مورد توجه قرار گيرد.

مدير‌عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران وقت معتقد بود: هيچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند امنيت صددرصد است، زيرا امنيت صددرصدی به معنی کار نکردن است و رابطه کار کردن با امنيت يک رابطه معکوس است؛ يعنی بايد منطقه بهينه اين دو منحنی را به دست آوريم و امنيت را تا حدی بالا ببريم که کار مختل نشود. البته وي معتقد بود که اقدامات امنيتی صرفا فعاليت‌های پيشگيری‌محور و تاخيری هستند که امكان مقابله را ايجاد می‌کنند و هيچ‌گاه عملكرد آنها صددرصد امنيت كامل ايجاد نمي‌كند.

هوش مصنوعی عصبی

تقویم تاریخ ICT ایران

اتمام حجت با آق‌فری

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه