تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، قرار شد در لايحه بودجه سال 88 رقم ۱۲۶ ميليارد تومان به عنوان درآمد دولت از محل فعاليت اپراتورهاي جديد پيش‌بيني شود. دولت براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سال ۸۸ در قالب هزينه‌هاي عمومي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در مجموع مبلغ ۳۹ ميليارد و ۲۷۹ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان را پيش‌بيني كرده بود. همچنين ۲۹ ميليارد و ۵۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ ياد‌شده به بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۹ ميليارد و ۷۶۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان نيز به بخش هزينه‌ها اختصاص داشت. افزون بر اين، ۳۶۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان مجموعه هزينه‌هاي دبيرخانه شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كه جزو زيرمجموعه‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محسوب مي‌شود، از سوي دولت پيشنهاد شده بود. همچنين در مجموع ۸ ميليارد و ۳۱۳ ميليون تومان نيز به عنوان بودجه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در سال ۸۸ پيشنهاد شده و در كنار آن، ۱۰۵ ميليون تومان نيز به عنوان هزينه‌هاي دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در سال ۸۸ در نظر گرفته شد. دولت براي سازمان فضايي ايران نيز رقم ۷ ميليارد و ۱۱۹ ميليون تومان پيشنهاد كرده بود.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد کارت‌های ملی الکترونيکي از سال آينده جايگزين کارت‌های ملی موجود شوند. سعيد عبودی، معاون سازمان ثبت‌احوال وقت با اعلام اين مطلب، گفت: هم‌اکنون در حال مطالعه و فراهم‌آوردن زيرساخت‌های توليد و توزيع اين کارت‌ها در سازمان ثبت‌احوال کل کشور هستيم. اگرچه رييس سازمان ثبت احوال تيرماه 87 موضوع طراحی و توليد کارت‌های شناسايی الکترونيکي را عنوان کرده و از توزيع آزمايشی اين کارت‌ها تا پايان امسال برای بررسی نقاط ضعف و قدرتشان در استان قم خبر داده بود، اما عبودی از اجرا نشدن اين طرح در استان قم خبر داد. معاون وقت سازمان ثبت‌احوال با بيان اينکه سازمان ثبت‌احوال موظف شده که اين کارت‌ها را در سال ۱۳۸۸ توليد و در بين مردم توزيع کند، افزود: کارت‌های الکترونيکی ملی جايگزين کارت‌های شناسايی ملی فعلی بعد از اتمام دوره اعتبار آن می‌شوند؛ اتفاقي كه با وجود گذشت 10 سال همچنان از سوي مسوولان ثبت‌احوال مطرح شده اما محقق نمي‌شود.

كاربرد پهپادها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه