از آنجا که ارزهای رمزنگاری شده ماهیت غیرمتمرکز دارند بنابراین برای کار کردن شبکه‌ آنها نیاز است تا افرادی در سراسر دنیا در حیات این شبکه دخیل باشند و سرویس‌ها و خدماتی را در اختیار شبکه قرار دهند. افرادی که در این امر مشارکت می‌کنند بی‌نصیب نمی‌مانند و شبکه به پاس خدمات آنها پاداش‌هایی را در نظر گرفته است که در قالب ارزهای دیجیتالی اهدا می‌شود. دلیل استفاده از این کلمه این است که همانطور که استخراج در معادن کار سختی است و فردی که این کار را انجام می‌دهد ممکن است طلا یا سنگ قیمتی پیدا کند؛ در دنیای ارزهای رمزنگاری شده نیز افرادی که سرویس یا خدمتی به شبکه ارايه می‌کنند، به پاس خدمت دشواری که انجام می‌دهند پاداش دریافت می‌کنند.

عمه قربونت بره که مشهور شدی

شبکه های اجتماعی زیر ذره بین

تقویم تاریخ ICT ایران

تقویم تاریخ ICT ایران

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه