تعیین محدودیت کارت به کارت اپلیکیشن‌ها توسط بانک‌ها

محدودیت کارت به کارت از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی را بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین می‌کنند.

بر اساس قوانین موجود در شبکه بانکی، سقف کارت به کارت در هر شبانه‌روز برای هر کارت ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، این ۳ میلیون تومان می‌تواند از طریق خودپردازها، موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک یا دیگر درگاه‌های موبایلی انجام شود.

اما گفته می‌شود از چند ماه پیش سقف کارت به کارت از طریق برخی از اپلیکیشن‌های موبایلی کاهش یافته، در حالی که پیش از این سقف کارت به کارت برای همه بانک‌ها در اپلیکیشن‌های موبایلی 3 میلیون تومان بوده از چند ماه پیش این محدودیت در برخی از بانک‌ها به یک میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیتی برای عملیات کارت به کارت از طریق درگاه‌هایی غیر از بانک خود در نظر گرفته‌اند.

این به آن معنی است که می‌توان از طریق اپلیکیشن  یا همراه بانک الف 3 میلیون تومان کارت به کارت کرد، اما همین بانک برای اپلیکیشن‌های موبایلی سقف یک میلیون تومان را در نظر می‌گیرد.

به نظر می‌رسد عدم اطمینان کامل نسبت به برخی اپلیکیشن‌های موبایلی و همچنین تشویق به استفاده از نرم‌افزارهای بومی بانک‌ها دلیل اصلی محدودیت کارت به کارت باشد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه