تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، دولت در سرگرداني جايگزيني کارت هوشمند با کالابرگ به سر مي‌برد. در شرايطي که به ظاهر اجراي پروژه جايگزيني کارت هوشمند با کالابرگ از دستور کاري وزارت بازرگاني خارج شده بود ولي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با انتشار گزارشي از مزيت‌هاي کارت هوشمند به جاي کالابرگ کاغذي خبر داد. اين امر نشان مي‌داد که هنوز اين پروژه به صورت کامل از دستور کار خارج نشده و فقط مسوولان مختلف بر سر چگونگي اجراي آن و متولي اصلي آن با يکديگر به تفاهم نرسيده بودند. درگزارش معاونت نظارت و راهبردي رياست‌جمهوري وقت در اين خصوص آمده بود که در طرح جايگزيني کارت هوشمند به جاي کالابرگ کاغذي با واگذاري كارت هوشمند به خانوار موافقت شده است. در اين واگذاري كنترل ضروري فهرست سياه (کارت‌هايي که به هردليل از درجه اعتبار ساقط مي‌شوند) و موارد مورد نياز ديگر صورت پذيرفته بود. همچنين قرار بود اطلاعات واگذاري كالا همچنين روي پايانه عوامل فروش ثبت و با استفاده از خط تلفن به دستگاه‌هاي كنترل‌كننده منتقل شود.

تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد سازمان بازرسي روند عملکرد دولت الکترونيکي را در دستگاه‌هاي مختلف کشور ارزيابي کند. بر اين اساس سازمان بازرسي کل کشور، وضعيت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در نهادها و دستگاه‌هاي دولتي را در دو بخش بازرسي برنامه‌اي سراسري در سطح تهران و استان‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌داد. مديرکل اداره نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات وقت، با اعلام اين خبر، گفت: براي انجام بازرسي بايد بر اساس محورهايي که سازمان بازرسي کل کشور تصويب کرده، طرح چک‌ليست تهيه و عمليات آغاز شود.

حسن صحراپور افزود: بخش عمده چک‌ليست‌ها تهيه شده و با تصويب مرکز پژوهش‌هاي سازمان، عمليات بازرسي به زودي آغاز مي‌شود. بر اين اساس چك‌ليستي كه در تهران در اختيار اداره‌هاي کل سازمان بازرسي قرار مي‌گرفت، مبناي عملكرد بود و در استان‌ها نيز چک‌ليست تحويل اداره‌هاي استاني سازمان مي‌شد. به گفته وي، سازمان بازرسي در سه حوزه زيرساخت‌هاي ارتباطي، قانوني و همچنين کاربردها وضعيت دولت الکترونيکي را بررسي مي‌كرد. گزارش نهايي نيز در خردادماه سال بعد تسليم رياست‌جمهوري مي‌شد تا وضعيت دولت الکترونيکي و نارسايي‌هايي آن شناسايي و پيگيري شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه