ایام پیک مصرف بنزین گذشت

وعده جدید بازگشت کارت سوخت از 20 مرداد

در حالی که انتظار می‌رفت پس از گذشت سال‌ها از تایید اشتباه دولت تدبیر و امید در حذف کارت هوشمند سوخت، این مقاومت در بازگشت از تصمیم اشتباه سریعا شکسته شود، اما این موضوع سال به سال نادیده گرفته شد و به تعویق افتاد و حالا هم اجبار ی شدن استفاده از ا ین کارت به زمان ی د یگر موکول شده است. در نبود کارت سوخت تنها در یک سال اخ یر با افزا یش قاچاق ده‌ها میلیون لیتر بنزین در کشور آن هم قبل از فرارسیدن ایام پیک مصرف بنزین (اسفند و فروردین) مواجه بودیم. حال اما در حال ی که انتظار م ی‌رفت سرانجام استفاده از کارت سوخت حداقل قبل از ایام پیک مصرف، بار د یگر از سر گرفته شود، وعده بازگشت و استفاده الزامی از آن به 20 مرداد موکول شده است.
اما این تاریخ را هم نمی‌دانیم با قاطعیت باید باور کنیم یا نه، چون تجربه وعده‌ها ی قبل ی باعث شده که نتوان چندان به وعده‌ها ی مطرح شده در خصوص اجرا ی ی شدن کارت سوخت خوش‌ب ین بود.
مروری بر وعده‌های بی‌سرانجام قبلی
20 تیر 1397، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حاشیه رونمایی از نسل جدید کارت‌خوان‌های عرضه سوخت با بیان اینکه کارت سوخت، مقدار مصرف را در کشور مدیریت می‌کند، گفت: استفاده از کارت سوخت موضوعی است که در قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی کشور بر آن تاکید شده و در همه جایگاه‌ها، سوخت‌گیری باید الزاما با کارت سوخت انجام شود، همچنین کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند باید به مراکز نواحی شرکت پخش مراجعه کنند تا رمز برایشان آزاد شود.
با وجود دستور مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص لزوم استفاده از کارت سوخت در جا یگاه‌ها  اما خبری از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی نشد.
در پی محقق نشدن طرح اجبار ی شدن سوخت‌گ یر ی از طر یق کارت سوخت در ت یر ماه 97، این بار در آبان ماه 1397، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای از مالکان خودروها و موتور سیکلت‌هایی که فاقد کارت سوخت هستند درخواست کرد که برای دریافت مجدد کارت سوخت اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه از زمان فراهم شدن امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها، بنزین می‌بایست با ارایه کارت سوخت به خودروها و موتورسیکلت‌ها ارایه شود اتفاق ی که البته تا این لحظه نیفتاده است.
26 آذر ماه 1397، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت از دی‌ماه استفاده از کارت سوخت را اجرایی می‌کند، گفت: راهکاری که دولت اندیشیده و مجلس با آن مخالفتی نداشته این بوده که از طریق احیای سامانه کارت هوشمند سوخت مردم بتوانند بدون سهمیه‌بندی از کارت، برای تامین سوخت استفاده کنند.
جالب آنکه نه تنها ا ین راهکار در خصوص تلف یق کارت‌ها ی سوخت در کارت‌ها ی هوشمند مل ی اجرا نشده بلکه حت ی تول ید و چاپ کارت‌ها ی هوشمند مل ی هم برا ی چندم ین بار به تعو یق افتاده است!
27 آذر ماه 1397، اما سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وعده مطرح‌شده در اواسط دی ماه توسط نماینده مجلس را به کل رد کرده و اظهار داشت: اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس از آغاز الزامی شدن استفاده از کارت سوخت در اواسط دی درست نیست.
اسماعیلی در ا ین مقطع افزود: زمان استفاده رسمی از کارت سوخت هنوز ابلاغ نشده است و تاریخ‌هایی را که مطرح شده، هیچ منبع رسمی تایید نکرده است.
حالا وعده جدید
هفته گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه صرفا با ارا یه کارت هوشمند سوخت خودرو انجام می‌شود.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ در اجرای سیاست‌های دولت و مجلس عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری (1398/5/20) صرفا با ارا یه کارت هوشمند سوخت خودرو امکان پذیر خواهد بود.
نگاه ی به انبوه وعده‌ها ی ی که در دو سال گذشته در خصوص اجبار ی شدن استفاده از کارت سوخت مطرح شده مشخص م ی‌کند بهانه اجرا ی ی نشدن کارت سوخت هر بار تغ ی یر کرده و از آماده نبودن پمپ‌های بنزین برای استفاده از کارت‌ها تا نداشتن کارت سوخت توسط مردم عنوان شده است.
جمع‌بند ی
در سایه اجباری نبودن استفاده از کارت سوخت قاچاقچیانی که اقدام به قاچاق سوخت از کشور می‌کنند، با نظارت کمتری مواجه بوده‌اند و همین امر منجر به تشدید قاچاق این کالای حیاتی در سال‌ها ی اخیر شده است.
این در حالی است که پیش از این شبکه‌های خبری صداوسیما نیز گاه اخباری از تونل‌ها و لوله‌های گسترده در زیر خاک نقاط مرزی کشور برای قاچاق سوخت پخش کردند که این گزارش‌ها که البته حالا دیگر خبری از پخش آنها نیست، نیز چندان در تسریع پیشگیری از تداوم قاچاق سوخت موثر نیفتاد.
گزارش‌ها ی مختلف حاکی از آن است که در نتیجه حذف سامانه کارت سوخت در دولت اول روحانی و حالا نیز تعلل‌ها در تعیین تکلیف چندین میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق شده است که ن یاز به رس یدگی عاجل دارد.