پيش‌نويس طرح صندوق مكانيزه فروش تهيه شد

پيش‌نويس طرح صندوق مكانيزه فروش كه قرار است به منظور پرداخت سريع ماليات در اختيار اصناف قرار گيرد براساس اطلاعاتي كه در اختيار خبرنگار ما قرار گرفته به تازگي تهيه شده است.

به گزارش عصر ارتباط، كميل اكبرنژاد مدير فاوا اتاق اصناف در خصوص صندوق مكانيزه فروش اعلام كرد: جلساتي به منظور پياده‌سازي نظام صندوق فروش و باتوجه به الزامات راهبردي در فاز استقرار نظام صندوق فروش نياز بود كه باتوجه به نگرش سخت‌افزاري حاكم و نوع نرم‌افزارهاي كاربردي اين اتفاق بر مبناي رايانش ابري در كل كشور انجام مي‌شود.

وي افزود: استانداردهايي مي‌بايست به منظور تامين دغدغه‌هاي سازمان امور مالياتي، وزارت صنعت و معدن، سازمان فناوري اطلاعات و اتاق اصناف ايران در نظر گرفته شود، به همين دليل اين سازمان‌ها و نهادها نمايندگاني را براي تهيه پيش‌نويس صندوق مكانيزه معرفي كردند و در نتيجه نظامي شامل مشخصات سخت‌افزاري صندوق و نيازمندي‌هاي سخت‌افزار صندوق فروش مورد بررسي قرار گرفت.

اكبرنژاد ادامه داد: در همين راستا جلساتي به صورت هماهنگ برگزار شد و در حال حاضر پيش‌نويس‌ تقريبا كامل شده و در نزديك‌ترين زمان ممكن نهايي شده و در اختيار رسانه‌ها و مردم قرار مي‌گيرد.

بر اساس این گزارش سامانه صندوق مکانیزه فروش از آنجا كه مي‌تواند باعث شفافیت و پرداخت سريع ماليات در مبادلات و معاملات تجاری شود، همواره طرف توجه سازمان امور مالیاتی بوده است. اجرايي شدن اين صندوق براي سازمان امور مالياتي از ابتداي مطرح شدن آن در سال 91 بسيار پراهميت بوده و اين سازمان همواره پيگير اجراي آن بوده و البته همچنان نتوانسته آن را به‌طور كامل اجرايي كند.