روباتي كه قلبش مي‌تپد

اولین روبات شبیه‌ساز برای آموزش درمان زخم‌های جنگی از سوی ارتش چین طراحی شد. این سیستم با داشتن بیش از 30 سنسور هوشمند و ضربان قلب، بیش از 300 نوع از جراحات میدان جنگ را برای سربازان شبیه‌سازی می‌کند.

روبات شبیه‌ساز Warrior به عنوان بخشی از پروژه توانمندسازی و بازنگری در آموزش‌های نظامی در حین عملیات طراحی شده و تقریبا قادر است تمام آسیب‌های جنگی وارد شده به یک سرباز نظامی در حین عملیات را شبیه‌سازی کند.

این فناوری جالب توجه توسط یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش چین ساخته شده است.

کارت مترو با 47 سال اعتبار!

تقویم تاریخ ICT ایران

تقویم تاریخ ICT ایران

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه