10 سال پیش در چنین هفته¬ای

10 سال پیش در چنین هفته­ای، پیش­نویس آیین­نامه بانكداری الكترونیكی تدوین شد. این پیش­نویس در قالب آیین­نامه­های تحول رفتاری در نظام بانكی تدوین و تهیه شده بود. در این آیین­نامه وظایف بانك مركزی، بانك­ها، وزارتخانه­ها و دستگاه­های دولتی در قبال گسترش بانكداری الكترونیكی مشخص شده بود. در آن زمان این آیین­نامه برای نظرسنجی از كارشناسان از طریق سایت بانك مركزی در دسترس عموم قرار گرفته بود. بانك مركزی در این آیین­نامه موظف به تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت­های نظام جامع پرداخت شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف به آماده سازی زیرساخت­ها شد و وظیفه تامین امنیت نیز علاوه به وزارت فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی برعهده تمامی بانك­های كشور گذاشته شده بود. همچنین تمامی بانك­های كشور مكلف بودند تا پایان سال ۱۳۸۷ امكان واریز و برداشت برخط وجوه را برای تمامی حساب­های عندالمطالبه خود فراهم كنند. در ضمن بانك­ها مكلف بودند ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این آیین­نامه در خصوص ایجاد امكان واریز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبكه بانكی توسط مشتریان اقدام كنند.

10 سال پیش در چنین هفته­ای، هیات دولت وزارت بازرگانی را موظف به راه­اندازی بانك اطلاعات صادرات كرد. این وظیفه در قالب مصوبه كارگروهی كه برای حمایت از صادركنندگان و رفع مشكلات آنان تشكیل شده برعهده وزارت بازرگانی گذاشته شده بود. طبق این مصوبه، وزارت بازرگانی باید در خصوص ایجاد بانك اطلاعاتی صادرات كشور به تفكیك كالاهای صادراتی و میزان صادرات اقدام می­كرد. این كارگروه كه با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می­شد، وزیر بازرگانی، رییس بانك مركزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حضور داشتند. در این مصوبه بررسی طرح جامع تسهیل و توسعه صادرات غیر نفتی و ارایه آن به مراجع ذی­ربط از طریق بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به صادرات غیرنفتی برعهده این كارگروه گذاشته شده بود. همچنین بررسی طرح ایجاد بانك طلا برای تامین نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی صنعت فلزات قیمتی و سنگ­های گران‌بها و نیمه گران‌بها و صنایع جانبی از دیگر وظایف پیش­بینی شده برای این كارگروه بود. بررسی طرح خرید برخی از محصولات كشاورزی با نرخ توافقی توسط صادر كنندگان به تشكل­های صادراتی از دیگر وظایف پیش­بینی شده برای كارگروه توسعه صادرات به شمار می­آمد.

 

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

روز عروسی مطبوعات

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه