بانک‌ها دیگر به کارت‌های ملی قدیمی خدمات نمی‌دهند

بانک مرکزی رسما پایان مهلت ارايه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام کرد.

بانک مرکزی پایان مهلت ارايه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام و تاکید کرد: ارايه خدمات به افرادی که کارت ملی جدید ندارند ولی دارای رسید ثبت‌نام کارت ملی هوشمند هستند، امکان‌پذیر است.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: ارايه خدمات بانکی به افرادی که کارت ملی جدید دریافت نکرده، ولی دارای رسید ثبت‌نام کارت ملی هوشمند هستند، (پس از استعلام کد رهگیری مندرج در پشت رسید یاد شده، همراه با ارايه اصل شناسنامه) امکان‌پذیر است.

متن بخشنامه تازه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی به این شرح است:

احتراما؛ به استحضار می‌رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه با انقضای مهلت اعتبار کارت‌های شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روش‌های دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی كرده که از تاریخ ۱۳۹۸.۳.۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلام‌های مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

۱. استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری)؛

۲. استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد.