تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، دولت در آیین نامه جدیدی، دستگاه‌های تحت پوشش خود را ملزم کرد تا فقط از طریق دفاتر پیشخوان نسبت به ارایه خدمات اقدام کنند. در آن مقطع نزدیک به هشت سال از آغاز فعالیت دفاتر خدمات ارتباطی می‌گذشت. در زمان تشکیل این دفاتر، آیین‌نامه‌ای صادر و کارگروه‌هایی تشکیل شده بود که عموما شرکت پست متولی کارگروه‌های استانی بود و خدمات قابل عرضه در این دفاتر نیز به خدمات شرکت‌های مخابرات، پست و پست‌بانک محدود می‌شد. اما به‌تدریج و زمانی که این دفاتر در برخی استان‌ها نتوانستند عملکرد مناسبی از خود ارایه دهند، آیین‌نامه ابتدایی دستخوش تغییراتی شد. به دنبال آن، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی جلساتی که با ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت برگزار کرد، تغییراتی در آیین‌نامه اعمال كرد. در نهایت آیین‌نامه جدید تحت عنوان «دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» توسط نمایندگان ویژه ریاست‌جمهوری نیز به تصویب رسید و با امضای معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌‌ای، درآمد تلفن شهری و بین‌شهری شرکت مخابرات در بودجه اصلاحی سال ۸۷ مبلغ 7 میلیون و ۱۰۹ هزار و ۷۵۵ میلیون ریال ذکر شد که 6 میلیون و ۴۰۶ هزار و ۴۹۵ میلیون ریال آن محقق شده و ۷۰۳ هزار و ۲۶۰ میلیون ریال کاهش داشته است. در گزارشی که از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی تهیه و توسط بورس منتشر شده، درآمد راه دور و بین‌الملل این شرکت نیز با کاهش ۱۴ هزار و ۵۲ میلیون ریالی مواجه بوده و عدد بودجه اصلاحی ۲۸۹ هزار و ۸۱۴ میلیون ریال را به ۲۷۵ هزار و ۷۶۲ میلیون ریال کاهش داده است. درآمد خدمات ارتباط داده این شرکت نیز در بودجه اصلاحی ۱۳۲ هزار و ۸۰۱ میلیون ریال و عملکرد آن ۱۴۹ هزار و ۸۰۱ میلیون ریال بوده و افزایش ۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیون ریالی داشته است. میزان پورت‌های دسترسی که پیش‌بینی شده بود در سال ۸۷ توسط این شرکت نصب شود در بودجه اصلاحی ۷۸ هزار و ۷۳۹ پورت بوده که با عدم تحقق ۷۶ هزار و ۳۱ پورت آن، تنها 2 هزار و ۷۰۸ پورت واگذار شده بود.