تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، مناقصه شبکه ملی IP برای ارتقای شبکه ملی دیتای کشور درحالی برگزار شد که شرکت ارتباطات زیرساخت در تلاش برای برگزاری مناقصه‌های جداگانه‌ای برای ارتقای شبکه ملی دیتا بود. در آن مقطع شبکه دیتای کشور با تجهیزات سیسکو مشغول به کار بود و مناقصه شبکه ملی IP برای افزایش ظرفیت آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار و مسوولیت آن بر عهده چینی‌ها گذاشته شد.

 از سوی دیگر برای شبکه قبلی دیتا مناقصه جدیدی تحت عنوان ارتقا برگزار شد که قرار بود شبکه قبلی را جدای از مزایده شبکه ملی IP بسط و توسعه دهد. به این ترتیب از این پس دو شبکه و پروژه موازی در شرکت ارتباطات زیرساخت ایجاد می‌شد که یکی از آنها با نام شبکه ملی IP به چینی‌ها واگذار شده و دیگری شبکه ملی دیتا بود و تجهیزات سیسکو روی آن نصب بود.

تقویم تاریخ ICT  - هفته نامه عصر ارتباط ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، شهرداری برخی مناطق تهران دستگاه‌های ATM را مصداق سد معبر تشخیص داد. ارسال چند نامه از سوی شهرداران نواحی یک و شش منطقه ۱۲ به سه شعبه از بانک اقتصاد نوین آغازگر ماجرا بود. آنچه که در متن این نامه‌ها و در واقع اخطاریه‌ها آمده بود بیش از هر چیز جلب توجه می‌کرد. در این نامه‌ها به روسای شعب بهارستان، سعدی جنوبی و ۱۷ شهریور اخطار داده شده بود كه در قبال دستگاه‌های خودپردازی که بیرون از شعبه نصب کرده‌اند، به دلیل همجواری آنها در معابر عمومی عوارض بپردازند و در صورت خودداری از این کار مجبور خواهند بود دستگاه های ATM را به داخل شعبه منتقل کنند.

در متن یکی از این نامه‌ها آمده بود : «احتراما با توجه به اینکه دستگاه خودپرداز آن بانک در جهت گذر عمومی نصب شده بنابراین به موجب این اخطاریه ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به جابه‌جایی به داخل بانک اقدام یا نسبت به پرداخت عوارض مشمول اقدام کنید. در غیر این صورت شهرداری از ادامه فعالیت آن جلوگیری و بدیهی است هرگونه خسارت احتمالی ناشی از آن برعهده مدیریت بانک است.»

بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از میدان‌ها، پارك‌ها و باغ‌های عمومی برای كسب و یا سكنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری كند.»

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه