روبات خلبان گواهي‌نامه گرفت!

روباتی که قادر است به‌طور مستقل هدایت یک هواپیما را برعهده بگیرد، گواهی‌نامه خلبانی خود را دریافت کرده و نخستین پرواز خود را انجام داد.

روبات خلبان گواهي‌نامه گرفت!

سیستم بدون سرنشین مبدل هواپیمای ROBOpilot برخلاف سیستم خلبان خودکار رایج، به معنای واقعی کلمه کنترل هواپیما را در دست می‌گیرد به این معنا که با استفاده از بازوهای روباتیک پدال‌های هواپیما را فشار داده و فرمان را هدایت می‌کند. این روبات همچنین با استفاده از یک سامانه بینایی رایانه‌اي اطلاعات موجود روی صفحه کنترل هواپیما را می‌خواند.

این روبات جایگزین صندلی خلبان، می‌تواند بدون دخالت انسان، هواپیما را از زمین بلند کرده، آن را هدایت کند و در نهایت فرود آورد.

گزارش عملکرد یکساله آق‌فری

تقویم تاریخ ICT ایران

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه