کمک جدید هوش مصنوعی به پزشکان

یافته‌های مطالعه اخیر پژوهشگران نشان می‌دهد هوش مصنوعی می‌تواند خواندن «اسکن ام.آر.آی قلب» را ۱۸۶ برابر سریع‌تر از پزشکان انجام دهد.

کمک جدید هوش مصنوعی به پزشکان

هنگامی که صحبت از خواندن نتایج اسکن ام.آر.آی می‌شود معمولا یاد برخی اشتباهات در خواندن آنها می‌افتیم اما مطالعه اخیر پژوهشگران نشان می‌دهد استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند خطاهای انسانی را کاهش دهد.

مطالعه اخیر پژوهشگران که در مجله «Cardiovascular Imaging» منتشر شد، نشان می‌دهد که تجزیه و تحلیل عملکرد قلب در اسکن‌های ام.آر.آی قلب به‌طور معمول حدود ۱۳ دقیقه برای یک پزشک به طول می‌انجامد اما با استفاده از هوش مصنوعی، امکان تجزیه و تحلیل اسکن‌ها در حداقل چهار ثانیه فراهم می‌شود.