بزرگان دانش رایانه

برای کشف چگونگی و چرایی کارها باید سراغ تاریخ رفت تا از میان اطلاعات به جامانده واقعیت ها را از خیال‌پردازی ها جدا کرد. اما در خصوص علوم رایانه به سبب پیدایش آن در عصر جدید اطلاعات دقیقی وجود دارد. این کتاب در صدد آن است تا به چهار پرسش اصلی دانشمندان رایانه که در پنجاه سال اخیر مطرح بوده است یعنی پرسش های حوزه زبان شناسی، الگوریتم، معماری رایانه ای و هوش ماشینی پاسخ دهد. مطالب کتاب حاضر بر اساس مصاحبه های شخصی به دست آمده و سعی شده در آن از اصطلاحات علمی کمتر استفاده شود. این کتاب توسط ابراهیم نقیب زاده مشایخ به فارسی ترجمه شده و انتشارات دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی آن را منتشر کرده است. 

شبکه های اجتماعی زیر ذره بین

روز عروسی مطبوعات

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه