تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، ادعاي برخورداري از ۹۹ درصد حاکميت و مديريت اپراتور سوم تلفن همراه ايران توسط سرمايه‌گذاران خارجي، موجب شد تا کارگروه اپراتور سوم راي به تجديد مزايده اين اپراتور بدون الزام حضور شريک خارجي بدهد. از آنجا که در نخستين دور برگزاري مزايده اين اپراتور، اختلافاتي بر سر مديريت اين اپراتور ميان اعضاي کنسرسيوم‌ها و شرکاي آنها وجود داشت و همچنين تمايل ديگر شرکت‌هاي خارجي به راه‌اندازي اين اپراتور با در اختيار داشتن ۹۹ درصد حاکميت آن، الزام حضور شريک خارجي در اين مزايده حذف شد. از آنجا که عمده تامين‌کنندگان تجهيزات مخابراتي در ايران و برخورداران از دانش فني روز اپراتوري تلفن همراه را شرکت‌هاي خارجي تشکيل مي‌دادند و ايراني‌ها عمدتا بهره‌برداران آن محسوب مي‌شدند، بر همين اساس خواستار مديريت آن بودند که اين امر چندان به مذاق ايراني‌ها خوش نیامد. الزام حضور شريک خارجي در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران توسط کميسيون تنظيم مقررات تصويب شده بود که با به چالش کشيده شدن وضعيت اين اپراتور و اختلافات پيش آمده، سرانجام پيشنهاد تجديد مزايده بدون الزام حضور شريک خارجي روي ميز دولت قرار گرفت.

تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي مستقل را مطرح کرد. به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اين بانك‌هاي اطلاعاتي مي‌توانستند مهم‌ترين ابزار براي دريافت گزارش و نظارت مستمر و موثر قوه مقننه بر عملكرد قوه مجريه باشند. مركز پژوهش‌ها مهم‌ترين موانع در تحقيق و تفحص را همكاري نداشتن نهادها و دستگاه‌هاي تحت تحقيق و تفحص در زمينه ارايه اسناد مربوطه و همچنين نبود بانك‌هاي اطلاعاتي و آماري قابل اتكا دانست و افزود: بديهي است كه هرگونه نظارت بر اعمال قوه مجريه، مستلزم وجود اطلاعات شاخص و اسناد و مدارك قابل اعتماد است و به ويژه ضعف كميسيون‌ها در دسترسي به اين اطلاعات، وضعيتي را پديد مي‌آورد كه نمايندگان به ناچار مجبور به اخذ اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز خود از دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شوند. طبيعي است كه در چنين شرايطي اين دستگاه‌ها اطلاعات و گزارش‌هاي گزينشي را به نمايندگان و كميسيون‌ها ارايه مي‌دهند.

 

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه